Leserinnlegg

selective focus photography of brown deer on green grass field
Photo by Burst on Pexels.com

Her samler vi avisinnlegg om ulike saker fra Dyrenes Rett

Grisens fremtid ligger i våre hender

https://www.op.no/grisens-fremtid-ligger-i-vare-hender/o/5-36-1371475

Mattilsynet svikter i oppfølgingen av dyrevelferd

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/mattilsynet-svikter-i-oppfolgingen-av-dyrevelferd/

Ikke drep fuglene på nyttårsaften

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/ikke-drep-fuglene-pa-nyttarsaften/o/5-95-826772

Ta vare på dyrene i vinter

https://www.vol.no/meninger/i/WRmvKr/ta-vare-paa-dyrene-i-vinter

Det er så godt som dødsdom over villreinen

https://www.bondebladet.no/debatt/det-begas-en-stor-urett-mot-villreinen/

Vinterjakt på villrein er dyremishandling

https://www.an.no/vinterjakt-pa-villrein-er-dyremishandling/o/5-4-1684376

På tide å frede rypene

https://www.an.no/pa-tide-a-frede-rypene/o/5-4-1673591

Høstens mareritt

https://www.laagendalsposten.no/hostens-mareritt/o/5-64-1210962

Vi trenger mer ærefrykt for livet

https://www.vol.no/meninger/i/dwOVp1/vi-trenger-mer-aerefrykt-for-livet

Inn i årets verste tid

https://www.ht.no/meninger/i/EQ4l9P/inn-i-aarets-verste-tid

Tiltakene mot CWD har gått for langt

https://www.an.no/tiltakene-mot-cwd-har-gatt-for-langt/o/5-4-1641121

Freya er ikke den eneste

https://www.itromso.no/meninger/i/ja8l80/freya-er-ikke-den-eneste

La Freya leve

https://vartoslo.no/fiskeridirektoratet-freya-oslo/la-freya-leve/395145

Alle dyr er verdt respekt

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/var-forsiktig-med-brunsneglen-nye-studier-tyder-pa-at-blotdyr-foler-smerte/o/5-95-593868

Frykter gjentagelse av lovbrudd i grågåsjakta

https://www.banett.no/meninger/i/28EXRv/frykter-gjentagelse-av-lovbrudd-i-graagaasjakta

Folk kan ikke forvente å ha førsteretten overalt

https://www.eub.no/gaseavforing-er-ikke-farlig-folk-kan-ikke-forvente-a-ha-forsteretten-overalt/s/5-136-409253

Når sjøfuglene dør ut, bør det vekke oss

https://www.nordlys.no/nar-sjofuglene-dor-ut-bor-det-vekke-oss/o/5-124-192029

Stopp sommerjakta på dyreunger

https://www.nordnorskdebatt.no/stopp-sommerjakta-pa-dyreunger/o/5-124-191106

Ringerike Fengsel bør tenke nytt i forhold til måker

https://www.ringblad.no/ringerike-fengsel-bor-tenke-nytt-i-forhold-til-maker-jenny-rolness/o/5-45-1459036

Lev med de ville dyrene

https://www.itromso.no/meninger/i/Ea6RAo/lev-med-de-ville-dyrene

Robotklippere betyr døden for mange dyr

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/robotklippere-betyr-doden-for-mange-dyr/o/5-95-549244

Hvordan kan en fugl på et halvt kilo skape frykt?

https://www.nidaros.no/hvordan-kan-en-fugl-pa-et-halvt-kilo-skape-frykt/o/5-113-322840?fbclid=IwAR15UgvZWL96Kle42zn7E792O-LVsZaXnnbl9PoJOhpJ-PRR6JbymVP5N0w

Yngletidsfredningen er viktig og må respekteres

https://www.itromso.no/meninger/i/ALaJ9M/yngletidsfredningen-er-viktig-og-maa-respekteres

Kråker terroriserer ikke

https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/06/01/kraker-terroriserer-ikke/

Hjortejakt på nasjonaldagen er ikke hovedproblemet

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/a7M9nO/hjortejakt-paa-nasjonaldagen-er-ikke-hovedproblemet

Massenedeskyting av kanadagjess i Kongsberg – la det aldri skje igjen

https://www.laagendalsposten.no/massenedskyting-av-kanadagjess-i-kongsberg-la-det-aldri-skje-igjen/o/5-64-1150809

Dreping er ingen løsning

https://www.itromso.no/meninger/i/eEn71l/dreping-er-ingen-loesning

Norge bør lempe på regelverket og la ukrainske flyktninger få ta med dyrene sine inn i landet

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kjaledyr-pa-flukt-fra-ukraina/o/5-95-403694

Hvor skal gjessene gjøre av seg når de er uønsket både på jorder, strender og svaberg?

https://www.smaalenene.no/hvor-skal-gjessene-gjore-av-seg-nar-de-er-uonsket-bade-pa-jorder-strender-og-svaberg/o/5-38-1121541?fbclid=IwAR2juoQwiMaCEyJFoTBXEG4Mh55PfpMAcf5UefUBDgVaIxy6lzkMAO0xBoI

Båsdrift er ikke forenlig med god dyrevelferd

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/basdrift-er-ikke-forenlig-med-god-dyrevelferd/

Bymiljøetaten bør opprette frisoner for fuglemating og fjerne «forbudsskiltene«

https://vartoslo.no/bymiljoetaten-gamle-oslo/bymiljoetaten-bor-opprette-frisoner-for-fuglemating-og-fjerne-forbudsskiltene-i-bjorvika/357221

Vi må bry oss før det er for sent

https://www.tronderbladet.no/meninger/i/L5Qdbq/vi-maa-bry-oss-foer-det-er-for-sent

Uretten mot ulven

https://www.an.no/uretten-mot-ulven/o/5-4-1542395

Mating av fugler redder liv og fremmer omtanke for dyr

https://www.laagendalsposten.no/mating-av-fugler-redder-liv-og-fremmer-omtanke-for-dyr/o/5-64-1102956

Dyrene trenger også en krisepakke

https://www.smp.no/meninger/i/dnaoej/dyrene-trenger-ogsa-en-krisepakke

Bytt til en stille nyttårsfeiring

https://www.tk.no/bytt-til-en-stille-nyttarsfeiring/o/5-51-1082844

Det bør ikke være Mattilsynets rolle å være fanebærer i en krig mot villsvin

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/det-bor-ikke-vaere-mattilsynets-rolle-a-vaere-fanebaerer-i-en-krig-mot-villsvin/

Duepigger tar livet av duer og legitimerer fuglehat

https://vartoslo.no/bymiljoetaten-duer-kulturetaten/duepigger-tar-livet-av-duer-og-legitimerer-fuglehat-piggene-er-uetiske-og-ma-vekk/345240

Byduenes tilhørighet til mennesker er fremavlet. Blir det da rimelig å forvise dem?

https://nab.no/byduer-og-bymennesker/19.25662

Dyrene trenger også en krisepakke

https://www.ringsaker-blad.no/dyrene-trenger-ogsa-en-krisepakke/o/5-79-470444

Trusselen ligger i våre egne industrielle systemer

https://www.driva.no/meninger/2021/11/16/Trusselen-ligger-i-v%C3%A5re-egne-industrielle-systemer-24821660.ece

La villreinen få fred i sine leveområder

https://www.laagendalsposten.no/la-villreinen-fa-fred-i-sine-leveomrader/o/5-64-1072589

Varsku for villreinen på Hardangervidda

https://www.bondebladet.no/kronikk/varsku-for-villreinen-pa-hardangervidda/

Ord hjelper ikke dyrene

https://www.itromso.no/meninger/debatt/2021/10/17/Ord-hjelper-ikke-dyrene-24707063.ece

Dyrevelferden som ble borte

https://vaganavisa.no/dyrevelferden-som-ble-borte/02.10-08:01

Sett fokus på lidelsene ved jakta

https://www.nordnorskdebatt.no/sett-fokus-pa-lidelsene-ved-jakta/o/5-124-138696

Folk har fått det for godt når de klager på måker

https://www.avisa-st.no/debatt/2021/08/16/Folk-har-f%C3%A5tt-det-for-godt-n%C3%A5r-de-klager-p%C3%A5-m%C3%A5ker-24419439.ece

Sommerjakt på dyreunger

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/etterlater-valpene-hjelpelose-og-alene/o/5-95-265897

Alle dyr må få del i sommeren

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/alle-dyr-ma-fa-del-i-sommeren/

Dyr lider ikke bare i griseindustrien

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/dyr-lider-ikke-bare-i-griseindustrien/o/5-95-259210

Portforbud er en trussel mot småskala fjørfehold

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/portforbud-er-en-trussel-mot-smaskala-fjorfehold/

Vern om krykkjene

https://www.ifinnmark.no/vern-om-krykkjene/o/5-81-1432969

Fugler terroriserer ikke

https://www.nordnorskdebatt.no/nei-nordlys-fugler-terroriserer-ikke/o/5-124-130487

Vi kan ikke fremskynde utryddelse av utrydningstrua arter

https://www.itromso.no/meninger/2021/07/15/Vi-kan-ikke-fremskynde-utryddelse-av-utrydningstrua-arter-24276191.ece

Vi må finne løsninger for å leve i harmoni med måkene

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/y77wgg/vi-maa-finne-loesninger-for-aa-leve-i-harmoni-med-maakene

Media må slutte å bidra til måkehets

https://www.fjt.no/meninger/2021/07/10/%C2%ABMedia-m%C3%A5-slutte-%C3%A5-bidra-til-m%C3%A5kehets%C2%BB-24244595.ece

Det merkes at måkenes hekking er i gang

https://www.itromso.no/meninger/2021/06/05/Det-merkes-at-m%C3%A5kenes-hekking-er-i-gang-24076453.ece

Svaner i fare

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/qA0Mo0/svaner-i-fare

Feil fokus på fugleinfluensa

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/feil-fokus-pa-fugleinfluensa/o/5-95-212940

Utendørs fuglehold er løsningen – ikke problemet

https://www.driva.no/meninger/2021/05/26/Utend%C3%B8rs-fuglehold-er-l%C3%B8sningen-ikke-problemet-24023234.ece

Vi må tåle livet rundt oss

https://resett.no/2021/05/13/vi-ma-tale-livet-rundt-oss/

Lev i fred med rådyrene

https://www.l-a.no/meninger/i/Blkokv/lev-i-fred-med-raadyrene

Selen – ute av øye og ute av sinn

https://www.itromso.no/meninger/2021/04/04/Selen-ute-av-%C3%B8ye-og-ute-av-sinn-23752846.ece

Skuddpremie på rev er uetisk og feilslått

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/x32q6G/skuddpremie-paa-rev-er-feilslaatt-og-uetisk?fbclid=IwAR2AjBWbCT3scVDwPfPfd1kS7w9B2yVMsIQ39hVtGaIvV0QLBVjtxM88uJY

Gi villreinen en sjanse

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/gi-villreinen-en-sjanse/o/5-95-179818

Dyrene trenger vår hjelp nå

https://www.ringsaker-blad.no/dyrene-trenger-var-hjelp-na/o/5-79-385603

Marker nyttår uten å skremme dyr til døde

https://www.ringblad.no/marker-nyttar-uten-a-skremme-dyr-til-dode/o/5-45-1184143

Den viktige empatien

https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/debatt/den-viktige-empatien-1.1814893

Lidelsene ved jakta må frem i lyset

Lidelsene ved jakta må frem i lyset

Stille dyr lider også

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/stille-dyr-lider-ogsa/

Mattilsynet må prioritere dyrevelferd

https://www.tk.no/mattilsynet-ma-prioritere-dyrevelferd/o/5-51-885392

Dyrevelferd må på dagsorden

https://www.tk.no/dyrevelferd-ma-pa-dagsorden/o/5-51-880144

Går det mot den siste ville tundrarein i Norge?

https://www.firdaposten.no/gar-det-mot-den-siste-ville-tundrarein-i-norge/o/5-16-437244

Det er ikke skrantesyke som truer villreinen, men tiltakene mot skrantesyke

https://www.vol.no/meninger/2020/09/23/%E2%80%93-Det-er-ikke-skrantesyke-som-truer-villreinen-men-tiltakene-mot-skrantesyke-22708227.ece

Skal dyrevelferden ofres for sommermelk?

https://www.nettavisen.no/nyheter/skal-dyrevelferden-ofres-for-sommermelk/3424017421.html

Grønt lys for dårlig dyrevelferd

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/gront-lys-for-darlig-dyrevelferd/

Kråker er langt bedre enn sitt rykte

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/kraker-er-langt-bedre-enn-sitt-rykte/

Kan folk snart slutte å klage på måkene?

https://www.dagbladet.no/kultur/kan-folk-snart-slutte-a-klage-pa-makene/72683348

Måkene fortjener bedre

https://nordnorskdebatt.no/article/makene-fortjener-bedre

Forslag til konfliktdempende tiltak overfor måker

https://www.vol.no/meninger/leserinnlegg/2020/07/23/%C2%ABForslag-til-konfliktdempende-tiltak-overfor-m%C3%A5ker%C2%BB-22343700.ece

Mediene må slutte å fremstille måker som «terrorister»

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/Qod7dR/mediene-ma-slutte-a-fremstille-maker-som-terrorister

Et oppgjør med håpløse holdninger til måker

https://www.firda.no/synspunkt/et-oppgjor-med-haplose-holdninger-til-maker/o/5-15-1018563

Har folk fjernet seg så langt fra naturen at møtet med den vekker frykt?

https://www.tb.no/meninger/har-folk-fjernet-seg-sa-langt-fra-naturen-at-motet-med-den-vekker-frykt/o/5-76-1322877?fbclid=IwAR3axXUTj88sIEf7AEcJpTgOi1kIoosaHnHIXyaGlAkecRnxwgv4wLFA1rI

Lovbrudd mot hekkende måker

https://www.sa.no/lovbrudd-mot-hekkende-maker/o/5-46-879161

Skadefelling med preg av vårjakt på grågås

Blodig urett mot selen

https://www.itromso.no/meninger/2020/06/05/Blodig-urett-mot-selen-21998632.ece

Nå må folk skjerpe seg

https://www.sa.no/na-ma-folk-skjerpe-seg/o/5-46-863034

Vi må tåle naturen

https://www.firda.no/synspunkt/vi-ma-tale-naturen/o/5-15-987372

Myter og løgn om norsk hval- og selfangst

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=72503

Selfangst uten inspektører må stoppes 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=72278

Pelsdyrnæringen har ingen fremtid 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/pelsdyrnaeringen-har-ingen-fremtid/

Kråker forfølges på feil grunnlag 

https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/debatt/kraker-forfolges-pa-feil-grunnlag-1.1666799

Dyr lider uten å få hjelp

https://www.an.no/debatt/dyr-lider-uten-a-fa-hjelp/o/5-4-1153516

Fellefangst er dyremishandling og bør forbys 

https://www.firda.no/synspunkt/jakt/debatt/fellefangst-er-dyremishandling-og-bor-forbys/o/5-15-940035

Skuddpremie er utslag av et foreldet syn på dyr og natur 

https://www.ranablad.no/meninger/luroy/leserbrev/skuddpremie-er-utslag-av-et-foreldet-syn-pa-dyr-og-natur/o/5-42-622241

På tide å forby fyrverkeri 

https://www.dagbladet.no/kultur/pa-tide-a-forby-fyrverkeri/72022967

La ikke årets siste dag bli årets verste dag for dyrene 

https://www.itromso.no/meninger/2019/12/30/La-ikke-%C3%A5rets-siste-dag-bli-%C3%A5rets-verste-dag-for-dyrene-20718397.ece

Dyrene må få del i vår velferd 

https://www.firda.no/synspunkt/husdyr/dyrevelferd/dyrene-ma-fa-del-i-var-velferd/o/5-15-929172

Det må være logikk og etikk i tiltakene mot CWD 

https://www.framtidinord.no/meninger/leserbrev/2019/11/26/Det-m%C3%A5-v%C3%A6re-logikk-og-etikk-i-tiltakene-mot-CWD-20474691.ece?docId=fFv_FhG8QrF-W4Oy96HIEpZWl7I

Mattilsynets herjing med ville dyr 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/mattilsynets-herjing-med-ville-dyr/

En myte at jakt er viktig for dyrene og naturen 

https://www.folkebladet.no/meninger/ordetfritt/2019/11/08/En-myte-at-jakt-er-viktig-for-dyrene-og-naturen-20351596.ece

På tide å avvæpne Mattilsynet 

https://www.firda.no/synspunkt/jakt/reinsdyr/pa-tide-a-avvapne-mattilsynet/o/5-15-894861

Rypejakta handler ikke om god forvaltning 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/rypejakta-handler-ikke-om-god-forvaltning/

Dyr er ikke objekter for vår fornøyelse 

https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/dyr-er-ikke-objekter-for-var-fornoyelse-1.1587429

Alle dyr trenger å være ute 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/alle-dyr-trenger-a-vaere-ute/

Når dyrevelferd blir tomme ord 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/nar-dyrevelferd-blir-tomme-ord/

Fredelig sameksistens med grågåsa er mulig på Kvitsøy 

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/jdk4vb/Fredelig-sameksistens-med-gragasa-er-mulig-pa-Kvitsoy

Farlige fordommer mot gatehunder  

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Wb8z5r/farlige-fordommer-mot-gatehunder

Felling av oter redder ikke ærfuglen  

https://www.an.no/debatt/vega/jakt/felling-av-oter-redder-ikke-arfuglen/o/5-4-1011875

Artene trenger ikke mer jakt – de trenger mer vern 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/artene-trenger-ikke-mer-jakt-de-trenger-mer-vern/

Skandaløst av formannskapet 

https://www.altaposten.no/meninger/2019/05/23/%E2%80%93-Skandal%C3%B8st-av-formannskapet-19100882.ece

Lev med gåsa 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/lev-med-gasa/

Senterpartiets forslag om fri jakt på oter kan bane vei for mink i verdensarvområde 

https://www.an.no/debatt/jakt/naringsliv/senterpartiets-forslag-om-fri-jakt-pa-oter-kan-bane-vei-for-mink-i-verdensarvomrade/o/5-4-990577

Veiskille for villreinen 

https://www.firda.no/synspunkt/villrein/debatt/veiskille-for-villreinen/o/5-15-788515

Mattilsynet er mye farligere for hjortedyr enn skrantesyke  

https://www.vol.no/meninger/leserinnlegg/2019/03/14/Mattilsynet-er-mye-farligere-for-hjortedyr-enn-skrantesyke-18656544.ece

Galskapen fortsetter i Nordfjella 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/galskapen-fortsetter-i-nordfjella/

 Trygt å gi brød til svanene:

https://www.dt.no/meninger/dyr/drammen/trygt-a-gi-brod-til-svanene/o/5-57-1076161

Den dagen vi driver terror mot dyr 

https://www.itromso.no/meninger/2019/01/02/Den-dagen-vi-driver-terror-mot-dyr-18175232.ece

Vil vi ha mink eller oter?

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/vil-vi-ha-mink-eller-oter/

La moskusen leve 

Går mot avliving av moskus

Dyr på beite må ha ly 

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/dyr/dyr-pa-beite-ma-ha-ly/o/5-51-535055

Ukultur i holdninger til grågås 

https://www.framtidinord.no/meninger/leserbrev/2018/08/12/Ukultur-i-holdninger-til-gr%C3%A5g%C3%A5s-17303391.ece

Derfor elsker jeg måker 

https://www.budstikka.no/debatt/maker/bekkestua/derfor-elsker-jeg-maker/s/5-55-704642

La dyrene få del i sommeren 

http://www.nationen.no/debatt/la-dyrene-fa-del-i-sommeren/

Skuddpremie – uetisk og feilslått 

https://www.an.no/debatt/natur/jakt/skuddpremie-uetisk-og-feilslatt/o/5-4-812963

Dyr på beite er det beste utstillingsvindu for landbruket 

https://www.firda.no/synspunkt/landbruk/dyrevelferd/dyr-pa-beite-er-det-beste-utstillingsvindu-for-landbruket/o/5-15-624656

Måker i motgang 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=61092

Urettferdig mot måkene 

https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/urettferdig-mot-makene/3423498968.html

Fredelig sameksistens med gåsa   

https://www.firdaposten.no/debatt/viltforvaltning/jakt/fredelig-sameksistens-med-gasa/o/5-16-243495

Galt mot grågåsa 

https://www.amta.no/meninger/gragas/natur-og-miljo/man-kan-ikke-avlive-fugler-i-hekketida-fordi-noen-har-bosatt-seg-ved-sjoen-og-ikke-kan-godta-fuglelivet-som-folger-med/o/5-3-377411

Uti vår forgifta hage 

https://www.tb.no/meninger/hage/miljovern/uti-var-forgifta-hage/o/5-76-799369

Er dyrevelferden god nok? 

https://www.itromso.no/meninger/2018/05/31/%C2%ABEr-dyrevelferden-god-nok%C2%BB-16801517.ece

Forbrukerne – hønenes siste håp 

https://www.itromso.no/meninger/debatt/2018/04/01/%C2%ABForbrukerne-%E2%80%93-h%C3%B8nenes-siste-h%C3%A5p%C2%BB-16370205.ece

Et godt liv kan aldri oppnås i pelsdyrfarmer 

http://www.nationen.no/debatt/et-godt-liv-kan-aldri-oppnas-i-pelsdyrfarmer/

Hjelp hjemløse katter 

https://www.namdalsavisa.no/artikkel/2018/01/30/Hjelp-hjeml%C3%B8se-katter-15992608.ece

Vern av ville dyr 

http://www.nationen.no/debatt/vern-av-ville-dyr/

Er 100 skutte rever virkelig noe å være stolt av? 

https://www.dagbladet.no/kultur/er-100-skutte-rever-virkelig-noe-a-vaere-stolt-av/69689232

Hjerterått av Mattilsynet å nekte dyr nødhjelp 

https://www.lofot-tidende.no/helse/dyrene-rundt-oss/hjerteratt-av-mattilsynet-a-nekte-dyr-nodhjelp/o/5-28-72188

Alle bør følge hjelpeplikten 

https://www.budstikka.no/debatt/radyr/elg/alle-bor-folge-hjelpeplikten/s/5-55-624919

Ta vare på dyrene i vinter 

http://www.nationen.no/debatt/ta-vare-pa-dyrene-i-vinter/

Masseavl skaper hjemløse dyr 

https://www.dagbladet.no/kultur/masseavl-skaper-hjemlose-dyr/67018393

Morløse kalver 

https://www.hitra-froya.no/meninger/2017/09/01/Morl%C3%B8se-kalver-15242128.ece

Ikke bare en svane 

http://www.nationen.no/debatt/ikke-bare-en-svane/

Naturfjerne nordmenn 

https://www.dagbladet.no/kultur/naturfjerne-nordmenn/68619410

Manglende toleranse for dyr  

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54454

Har dyr det godt i Norge? 

https://www.vol.no/meninger/2017/10/13/%E2%80%93-Har-dyr-det-godt-i-Norge-15449213.ece

Det trengs en nasjonal dugnad for å redde måkene 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54977

Reagerer på måkedrap-oppskrifter 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54128

Måker i media 

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/dyr/maker-i-media/o/5-51-325909

Slå ring om måkene  

https://www.f-b.no/debatt/maker/dyreliv/sla-ring-om-makene/o/5-59-809346

Dyrevern bør ut av Mattilsynet 

http://www.nationen.no/debatt/dyrevern-bor-ut-av-mattilsynet/

Straffene står ikke i forhold til dyrenes lidelser   

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/LvvQq/Straffene-star-ikke-i-forhold-til-dyrenes-lidelser

La det aldri skje igjen  

https://www.vol.no/meninger/2018/03/06/%E2%80%93-La-det-aldri-skje-igjen-16212532.ece

Åpent brev til Mattilsynet, landbruksministeren og SNO:  Hvor ble dyrevelferden av?

https://www.an.no/debatt/jakt/helse/apent-brev-til-mattilsynet-landbruksministeren-og-sno-hvor-ble-dyrevelferden-av/o/5-4-691771

La ikke etikken vike for panikken 

https://www.dagbladet.no/kultur/la-ikke-etikken-vike-for-panikken/67532922

Villreinnedslakting – statlig dyremishandling som må stoppes  

https://www.tronderbladet.no/meninger/2017/11/28/Villreinnedslakting-statlig-dyremishandling-som-m%C3%A5-stoppes-15665627.ece

Masseslakt – uten logikk eller etikk  

https://www.firdaposten.no/meiningar/ytring/debatt/masseslakt-uten-logikk-eller-etikk/s/5-16-150870

Glade fjørfe har det best 

http://www.nationen.no/debatt/glade-fjorfe-har-det-best/

Portforbud for fjørfe er feilslått tiltak 

http://www.nationen.no/landbruk/portforbud-for-fjorfe-er-feilslatt-tiltak/

Reklame