Leserinnlegg

selective focus photography of brown deer on green grass field
Photo by Burst on Pexels.com

Her samler vi avisinnlegg om ulike saker fra Dyrenes Rett

Båskyrne har ventet lenge nok

https://www.nationen.no/baskyrne-har-ventet-lenge-nok/o/5-148-359209

Hvem er på avveie, reven eller menneskene?

https://www.ba.no/hvem-er-pa-avveie-reven-eller-menneskene/o/5-8-1998825

Vi kan ikke skyte vekk dyrelivet for å legge til rette for badeliv

https://www.pressreader.com/norway/varden/20230421/281539410259667

De som sympatiserer med måkene og hjelper dem, blir ofte utsatt for hets, i likhet med måkene selv.

https://www.bladet.no/debatt/i/4oX7pE/hva-med-den-andre-siden-maakene-og-deres-hjelpere

Dyrevelferd må i praksis settes på agendaen

https://www.nationen.no/dyrevelferd-ma-i-praksis-settes-pa-agendaen/o/5-148-10743

Dyrevelferden lider under Mattilsynet

https://www.nationen.no/dyrevelferden-lider-under-mattilsynet/o/5-148-104360

Dyrene har havnet sist

https://www.nationen.no/dyrene-har-havnet-sist/o/5-148-21369

Fjørfeindustrien skaper og sprer fugleinfluensa

https://www.nationen.no/ingen-flokker-med-utegaende-tamfugler-er-rammet/o/5-148-342025?fbclid=IwAR3mUWgSMOO0fj-rLhvb-jVFOj5I2yvDuc8vCQsSfnCsEsV-zP4BnclLrlM

Mattilsynet går for langt i sin smittefrykt

https://www.tb.no/mattilsynet-gar-for-langt-i-sin-smittefrykt/o/5-76-2026715?fbclid=IwAR101EAoe5ztZGaOIa2ju0A9wCfGJhEX63sbzN9q6ZAN_4C1xmp9wlYWEYw

Bymiljøetaten bløffer gjennom matingsforbud

https://vartoslo.no/bymiljoetaten-oslo/bymiljoetaten-bloffer-gjennom-matingsforbud-det-er-uakseptabelt/449752

Jo, vi må mate fuglene

https://www.dagsavisen.no/debatt/2023/03/31/jo-vi-ma-mate-fuglene/?fbclid=IwAR1-iLNGdmoGwPOMvpvA7gs7YbZf9xEfBpyQTTUh9_tvhgHEJPahbfbyyRA

Inkonsekvent og ulogisk om dyrevelferd

https://www.firda.no/inkonsekvent-og-ulogisk-om-dyrevelferd/o/5-15-1545081

Denne lidelsen bør få oss til å våkne

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/denne-lidelsen-ma-fa-oss-til-a-vakne/o/5-95-977019?fbclid=IwAR3FLOLjYLBBd6fa-qLGMDo6DPKd2dXX70GFOt2gfOBqytCJepSqws0ffSY

Fellefangst fører til enorme lidelser og må forbys

https://www.laagendalsposten.no/fellefangst-forer-til-enorme-lidelser-og-ma-forbys/o/5-64-1264617

Nei, det er ikke mat nok til alle

https://www.bing.com/search?q=nei%2C+det+er+ikke+mat+nok+til+alle&form=ANNTH1&refig=a6b456063fd04a21ac3423a5e855cfeb

Kritisk til forslag: – Forbud vil føre til verbale angrep

https://www.ba.no/kritisk-til-forslag-forbud-vil-fore-til-verbale-angrep/o/5-8-2171723

Ute av øye og ute av sinn – men lidelsene fortsetter

https://www.an.no/ute-av-oye-og-ute-av-sinn-men-lidelsene-fortsetter/o/5-4-1719773

Nordmenn kaster 200 brød i minuttet. Samtidig sulter fugler i hjel

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/nordmenn-kaster-200-brod-i-minuttet-samtidig-sulter-fugler-i-hjel/o/5-95-885128

Grisens fremtid ligger i våre hender

https://www.op.no/grisens-fremtid-ligger-i-vare-hender/o/5-36-1371475

Mattilsynet svikter i oppfølgingen av dyrevelferd

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/mattilsynet-svikter-i-oppfolgingen-av-dyrevelferd/

Ikke drep fuglene på nyttårsaften

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/ikke-drep-fuglene-pa-nyttarsaften/o/5-95-826772

Kaninen må ikke bli glemt som et dyr med egenverdi

https://www.nationen.no/kaninen-ma-ikke-bli-glemt-som-et-dyr-med-egenverdi/o/5-148-107132

Ta vare på dyrene i vinter

https://www.vol.no/meninger/i/WRmvKr/ta-vare-paa-dyrene-i-vinter

Det er så godt som dødsdom over villreinen

https://www.bondebladet.no/debatt/det-begas-en-stor-urett-mot-villreinen/

Vinterjakt på villrein er dyremishandling

https://www.an.no/vinterjakt-pa-villrein-er-dyremishandling/o/5-4-1684376

På tide å frede rypene

https://www.an.no/pa-tide-a-frede-rypene/o/5-4-1673591

Høstens mareritt

https://www.laagendalsposten.no/hostens-mareritt/o/5-64-1210962

Vi trenger mer ærefrykt for livet

https://www.vol.no/meninger/i/dwOVp1/vi-trenger-mer-aerefrykt-for-livet

Inn i årets verste tid

https://www.ht.no/meninger/i/EQ4l9P/inn-i-aarets-verste-tid

Tiltakene mot CWD har gått for langt

https://www.an.no/tiltakene-mot-cwd-har-gatt-for-langt/o/5-4-1641121

Freya er ikke den eneste

https://www.itromso.no/meninger/i/ja8l80/freya-er-ikke-den-eneste

La Freya leve

https://vartoslo.no/fiskeridirektoratet-freya-oslo/la-freya-leve/395145

Alle dyr er verdt respekt

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/var-forsiktig-med-brunsneglen-nye-studier-tyder-pa-at-blotdyr-foler-smerte/o/5-95-593868

Frykter gjentagelse av lovbrudd i grågåsjakta

https://www.banett.no/meninger/i/28EXRv/frykter-gjentagelse-av-lovbrudd-i-graagaasjakta

Folk kan ikke forvente å ha førsteretten overalt

https://www.eub.no/gaseavforing-er-ikke-farlig-folk-kan-ikke-forvente-a-ha-forsteretten-overalt/s/5-136-409253

Når sjøfuglene dør ut, bør det vekke oss

https://www.nordlys.no/nar-sjofuglene-dor-ut-bor-det-vekke-oss/o/5-124-192029

Stopp sommerjakta på dyreunger

https://www.nordnorskdebatt.no/stopp-sommerjakta-pa-dyreunger/o/5-124-191106

Ringerike Fengsel bør tenke nytt i forhold til måker

https://www.ringblad.no/ringerike-fengsel-bor-tenke-nytt-i-forhold-til-maker-jenny-rolness/o/5-45-1459036

Lev med de ville dyrene

https://www.itromso.no/meninger/i/Ea6RAo/lev-med-de-ville-dyrene

Robotklippere betyr døden for mange dyr

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/robotklippere-betyr-doden-for-mange-dyr/o/5-95-549244

Hvordan kan en fugl på et halvt kilo skape frykt?

https://www.nidaros.no/hvordan-kan-en-fugl-pa-et-halvt-kilo-skape-frykt/o/5-113-322840?fbclid=IwAR15UgvZWL96Kle42zn7E792O-LVsZaXnnbl9PoJOhpJ-PRR6JbymVP5N0w

Yngletidsfredningen er viktig og må respekteres

https://www.itromso.no/meninger/i/ALaJ9M/yngletidsfredningen-er-viktig-og-maa-respekteres

Kråker terroriserer ikke

https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/06/01/kraker-terroriserer-ikke/

Hjortejakt på nasjonaldagen er ikke hovedproblemet

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/a7M9nO/hjortejakt-paa-nasjonaldagen-er-ikke-hovedproblemet

Massenedeskyting av kanadagjess i Kongsberg – la det aldri skje igjen

https://www.laagendalsposten.no/massenedskyting-av-kanadagjess-i-kongsberg-la-det-aldri-skje-igjen/o/5-64-1150809

Dreping er ingen løsning

https://www.itromso.no/meninger/i/eEn71l/dreping-er-ingen-loesning

Norge bør lempe på regelverket og la ukrainske flyktninger få ta med dyrene sine inn i landet

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kjaledyr-pa-flukt-fra-ukraina/o/5-95-403694

Hvor skal gjessene gjøre av seg når de er uønsket både på jorder, strender og svaberg?

https://www.smaalenene.no/hvor-skal-gjessene-gjore-av-seg-nar-de-er-uonsket-bade-pa-jorder-strender-og-svaberg/o/5-38-1121541?fbclid=IwAR2juoQwiMaCEyJFoTBXEG4Mh55PfpMAcf5UefUBDgVaIxy6lzkMAO0xBoI

Båsdrift er ikke forenlig med god dyrevelferd

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/basdrift-er-ikke-forenlig-med-god-dyrevelferd/

Bymiljøetaten bør opprette frisoner for fuglemating og fjerne «forbudsskiltene«

https://vartoslo.no/bymiljoetaten-gamle-oslo/bymiljoetaten-bor-opprette-frisoner-for-fuglemating-og-fjerne-forbudsskiltene-i-bjorvika/357221

Vi må bry oss før det er for sent

https://www.tronderbladet.no/meninger/i/L5Qdbq/vi-maa-bry-oss-foer-det-er-for-sent

Uretten mot ulven

https://www.an.no/uretten-mot-ulven/o/5-4-1542395

Mating av fugler redder liv og fremmer omtanke for dyr

https://www.laagendalsposten.no/mating-av-fugler-redder-liv-og-fremmer-omtanke-for-dyr/o/5-64-1102956

Dyrene trenger også en krisepakke

https://www.smp.no/meninger/i/dnaoej/dyrene-trenger-ogsa-en-krisepakke

Bytt til en stille nyttårsfeiring

https://www.tk.no/bytt-til-en-stille-nyttarsfeiring/o/5-51-1082844

Det bør ikke være Mattilsynets rolle å være fanebærer i en krig mot villsvin

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/det-bor-ikke-vaere-mattilsynets-rolle-a-vaere-fanebaerer-i-en-krig-mot-villsvin/

Duepigger tar livet av duer og legitimerer fuglehat

https://vartoslo.no/bymiljoetaten-duer-kulturetaten/duepigger-tar-livet-av-duer-og-legitimerer-fuglehat-piggene-er-uetiske-og-ma-vekk/345240

Byduenes tilhørighet til mennesker er fremavlet. Blir det da rimelig å forvise dem?

https://nab.no/byduer-og-bymennesker/19.25662

Dyrene trenger også en krisepakke

https://www.ringsaker-blad.no/dyrene-trenger-ogsa-en-krisepakke/o/5-79-470444

Trusselen ligger i våre egne industrielle systemer

https://www.driva.no/meninger/2021/11/16/Trusselen-ligger-i-v%C3%A5re-egne-industrielle-systemer-24821660.ece

La villreinen få fred i sine leveområder

https://www.laagendalsposten.no/la-villreinen-fa-fred-i-sine-leveomrader/o/5-64-1072589

Varsku for villreinen på Hardangervidda

https://www.bondebladet.no/kronikk/varsku-for-villreinen-pa-hardangervidda/

Ord hjelper ikke dyrene

https://www.itromso.no/meninger/debatt/2021/10/17/Ord-hjelper-ikke-dyrene-24707063.ece

Dyrevelferden som ble borte

https://vaganavisa.no/dyrevelferden-som-ble-borte/02.10-08:01

Sett fokus på lidelsene ved jakta

https://www.nordnorskdebatt.no/sett-fokus-pa-lidelsene-ved-jakta/o/5-124-138696

Folk har fått det for godt når de klager på måker

https://www.avisa-st.no/debatt/2021/08/16/Folk-har-f%C3%A5tt-det-for-godt-n%C3%A5r-de-klager-p%C3%A5-m%C3%A5ker-24419439.ece

Sommerjakt på dyreunger

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/etterlater-valpene-hjelpelose-og-alene/o/5-95-265897

Alle dyr må få del i sommeren

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/alle-dyr-ma-fa-del-i-sommeren/

Dyr lider ikke bare i griseindustrien

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/dyr-lider-ikke-bare-i-griseindustrien/o/5-95-259210

Portforbud er en trussel mot småskala fjørfehold

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/portforbud-er-en-trussel-mot-smaskala-fjorfehold/

Vern om krykkjene

https://www.ifinnmark.no/vern-om-krykkjene/o/5-81-1432969

Fugler terroriserer ikke

https://www.nordnorskdebatt.no/nei-nordlys-fugler-terroriserer-ikke/o/5-124-130487

Vi kan ikke fremskynde utryddelse av utrydningstrua arter

https://www.itromso.no/meninger/2021/07/15/Vi-kan-ikke-fremskynde-utryddelse-av-utrydningstrua-arter-24276191.ece

Vi må finne løsninger for å leve i harmoni med måkene

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/y77wgg/vi-maa-finne-loesninger-for-aa-leve-i-harmoni-med-maakene

Media må slutte å bidra til måkehets

https://www.fjt.no/meninger/2021/07/10/%C2%ABMedia-m%C3%A5-slutte-%C3%A5-bidra-til-m%C3%A5kehets%C2%BB-24244595.ece

Det merkes at måkenes hekking er i gang

https://www.itromso.no/meninger/2021/06/05/Det-merkes-at-m%C3%A5kenes-hekking-er-i-gang-24076453.ece

Svaner i fare

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/qA0Mo0/svaner-i-fare

Feil fokus på fugleinfluensa

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/feil-fokus-pa-fugleinfluensa/o/5-95-212940

Utendørs fuglehold er løsningen – ikke problemet

https://www.driva.no/meninger/2021/05/26/Utend%C3%B8rs-fuglehold-er-l%C3%B8sningen-ikke-problemet-24023234.ece

Vi må tåle livet rundt oss

https://resett.no/2021/05/13/vi-ma-tale-livet-rundt-oss/

Lev i fred med rådyrene

https://www.l-a.no/meninger/i/Blkokv/lev-i-fred-med-raadyrene

Selen – ute av øye og ute av sinn

https://www.itromso.no/meninger/2021/04/04/Selen-ute-av-%C3%B8ye-og-ute-av-sinn-23752846.ece

Skuddpremie på rev er uetisk og feilslått

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/x32q6G/skuddpremie-paa-rev-er-feilslaatt-og-uetisk?fbclid=IwAR2AjBWbCT3scVDwPfPfd1kS7w9B2yVMsIQ39hVtGaIvV0QLBVjtxM88uJY

Gi villreinen en sjanse

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/gi-villreinen-en-sjanse/o/5-95-179818

Dyrene trenger vår hjelp nå

https://www.ringsaker-blad.no/dyrene-trenger-var-hjelp-na/o/5-79-385603

Marker nyttår uten å skremme dyr til døde

https://www.ringblad.no/marker-nyttar-uten-a-skremme-dyr-til-dode/o/5-45-1184143

Den viktige empatien

https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/debatt/den-viktige-empatien-1.1814893

Lidelsene ved jakta må frem i lyset

Lidelsene ved jakta må frem i lyset

Stille dyr lider også

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/stille-dyr-lider-ogsa/

Mattilsynet må prioritere dyrevelferd

https://www.tk.no/mattilsynet-ma-prioritere-dyrevelferd/o/5-51-885392

Dyrevelferd må på dagsorden

https://www.tk.no/dyrevelferd-ma-pa-dagsorden/o/5-51-880144

Går det mot den siste ville tundrarein i Norge?

https://www.firdaposten.no/gar-det-mot-den-siste-ville-tundrarein-i-norge/o/5-16-437244

Det er ikke skrantesyke som truer villreinen, men tiltakene mot skrantesyke

https://www.vol.no/meninger/2020/09/23/%E2%80%93-Det-er-ikke-skrantesyke-som-truer-villreinen-men-tiltakene-mot-skrantesyke-22708227.ece

Skal dyrevelferden ofres for sommermelk?

https://www.nettavisen.no/nyheter/skal-dyrevelferden-ofres-for-sommermelk/3424017421.html

Grønt lys for dårlig dyrevelferd

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/gront-lys-for-darlig-dyrevelferd/

Kråker er langt bedre enn sitt rykte

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/kraker-er-langt-bedre-enn-sitt-rykte/

Kan folk snart slutte å klage på måkene?

https://www.dagbladet.no/kultur/kan-folk-snart-slutte-a-klage-pa-makene/72683348

Måkene fortjener bedre

https://nordnorskdebatt.no/article/makene-fortjener-bedre

Forslag til konfliktdempende tiltak overfor måker

https://www.vol.no/meninger/leserinnlegg/2020/07/23/%C2%ABForslag-til-konfliktdempende-tiltak-overfor-m%C3%A5ker%C2%BB-22343700.ece

Mediene må slutte å fremstille måker som «terrorister»

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/Qod7dR/mediene-ma-slutte-a-fremstille-maker-som-terrorister

Et oppgjør med håpløse holdninger til måker

https://www.firda.no/synspunkt/et-oppgjor-med-haplose-holdninger-til-maker/o/5-15-1018563

Har folk fjernet seg så langt fra naturen at møtet med den vekker frykt?

https://www.tb.no/meninger/har-folk-fjernet-seg-sa-langt-fra-naturen-at-motet-med-den-vekker-frykt/o/5-76-1322877?fbclid=IwAR3axXUTj88sIEf7AEcJpTgOi1kIoosaHnHIXyaGlAkecRnxwgv4wLFA1rI

Lovbrudd mot hekkende måker

https://www.sa.no/lovbrudd-mot-hekkende-maker/o/5-46-879161

Skadefelling med preg av vårjakt på grågås

Blodig urett mot selen

https://www.itromso.no/meninger/2020/06/05/Blodig-urett-mot-selen-21998632.ece

Nå må folk skjerpe seg

https://www.sa.no/na-ma-folk-skjerpe-seg/o/5-46-863034

Vi må tåle naturen

https://www.firda.no/synspunkt/vi-ma-tale-naturen/o/5-15-987372

Myter og løgn om norsk hval- og selfangst

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=72503

Selfangst uten inspektører må stoppes 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=72278

Pelsdyrnæringen har ingen fremtid 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/pelsdyrnaeringen-har-ingen-fremtid/

Kråker forfølges på feil grunnlag 

https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/debatt/kraker-forfolges-pa-feil-grunnlag-1.1666799

Dyr lider uten å få hjelp

https://www.an.no/debatt/dyr-lider-uten-a-fa-hjelp/o/5-4-1153516

Fellefangst er dyremishandling og bør forbys 

https://www.firda.no/synspunkt/jakt/debatt/fellefangst-er-dyremishandling-og-bor-forbys/o/5-15-940035

Skuddpremie er utslag av et foreldet syn på dyr og natur 

https://www.ranablad.no/meninger/luroy/leserbrev/skuddpremie-er-utslag-av-et-foreldet-syn-pa-dyr-og-natur/o/5-42-622241

På tide å forby fyrverkeri 

https://www.dagbladet.no/kultur/pa-tide-a-forby-fyrverkeri/72022967

La ikke årets siste dag bli årets verste dag for dyrene 

https://www.itromso.no/meninger/2019/12/30/La-ikke-%C3%A5rets-siste-dag-bli-%C3%A5rets-verste-dag-for-dyrene-20718397.ece

Dyrene må få del i vår velferd 

https://www.firda.no/synspunkt/husdyr/dyrevelferd/dyrene-ma-fa-del-i-var-velferd/o/5-15-929172

Det må være logikk og etikk i tiltakene mot CWD 

https://www.framtidinord.no/meninger/leserbrev/2019/11/26/Det-m%C3%A5-v%C3%A6re-logikk-og-etikk-i-tiltakene-mot-CWD-20474691.ece?docId=fFv_FhG8QrF-W4Oy96HIEpZWl7I

Mattilsynets herjing med ville dyr 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/mattilsynets-herjing-med-ville-dyr/

En myte at jakt er viktig for dyrene og naturen 

https://www.folkebladet.no/meninger/ordetfritt/2019/11/08/En-myte-at-jakt-er-viktig-for-dyrene-og-naturen-20351596.ece

På tide å avvæpne Mattilsynet 

https://www.firda.no/synspunkt/jakt/reinsdyr/pa-tide-a-avvapne-mattilsynet/o/5-15-894861

Rypejakta handler ikke om god forvaltning 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/rypejakta-handler-ikke-om-god-forvaltning/

Dyr er ikke objekter for vår fornøyelse 

https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/dyr-er-ikke-objekter-for-var-fornoyelse-1.1587429

Alle dyr trenger å være ute 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/alle-dyr-trenger-a-vaere-ute/

Når dyrevelferd blir tomme ord 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/nar-dyrevelferd-blir-tomme-ord/

Fredelig sameksistens med grågåsa er mulig på Kvitsøy 

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/jdk4vb/Fredelig-sameksistens-med-gragasa-er-mulig-pa-Kvitsoy

Farlige fordommer mot gatehunder  

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Wb8z5r/farlige-fordommer-mot-gatehunder

Felling av oter redder ikke ærfuglen  

https://www.an.no/debatt/vega/jakt/felling-av-oter-redder-ikke-arfuglen/o/5-4-1011875

Artene trenger ikke mer jakt – de trenger mer vern 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/artene-trenger-ikke-mer-jakt-de-trenger-mer-vern/

Skandaløst av formannskapet 

https://www.altaposten.no/meninger/2019/05/23/%E2%80%93-Skandal%C3%B8st-av-formannskapet-19100882.ece

Lev med gåsa 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/lev-med-gasa/

Senterpartiets forslag om fri jakt på oter kan bane vei for mink i verdensarvområde 

https://www.an.no/debatt/jakt/naringsliv/senterpartiets-forslag-om-fri-jakt-pa-oter-kan-bane-vei-for-mink-i-verdensarvomrade/o/5-4-990577

Veiskille for villreinen 

https://www.firda.no/synspunkt/villrein/debatt/veiskille-for-villreinen/o/5-15-788515

Mattilsynet er mye farligere for hjortedyr enn skrantesyke  

https://www.vol.no/meninger/leserinnlegg/2019/03/14/Mattilsynet-er-mye-farligere-for-hjortedyr-enn-skrantesyke-18656544.ece

Galskapen fortsetter i Nordfjella 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/galskapen-fortsetter-i-nordfjella/

 Trygt å gi brød til svanene:

https://www.dt.no/meninger/dyr/drammen/trygt-a-gi-brod-til-svanene/o/5-57-1076161

Den dagen vi driver terror mot dyr 

https://www.itromso.no/meninger/2019/01/02/Den-dagen-vi-driver-terror-mot-dyr-18175232.ece

Vil vi ha mink eller oter?

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/vil-vi-ha-mink-eller-oter/

La moskusen leve 

Går mot avliving av moskus

Dyr på beite må ha ly 

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/dyr/dyr-pa-beite-ma-ha-ly/o/5-51-535055

Ukultur i holdninger til grågås 

https://www.framtidinord.no/meninger/leserbrev/2018/08/12/Ukultur-i-holdninger-til-gr%C3%A5g%C3%A5s-17303391.ece

Derfor elsker jeg måker 

https://www.budstikka.no/debatt/maker/bekkestua/derfor-elsker-jeg-maker/s/5-55-704642

La dyrene få del i sommeren 

http://www.nationen.no/debatt/la-dyrene-fa-del-i-sommeren/

Skuddpremie – uetisk og feilslått 

https://www.an.no/debatt/natur/jakt/skuddpremie-uetisk-og-feilslatt/o/5-4-812963

Dyr på beite er det beste utstillingsvindu for landbruket 

https://www.firda.no/synspunkt/landbruk/dyrevelferd/dyr-pa-beite-er-det-beste-utstillingsvindu-for-landbruket/o/5-15-624656

Måker i motgang 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=61092

Urettferdig mot måkene 

https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/urettferdig-mot-makene/3423498968.html

Fredelig sameksistens med gåsa   

https://www.firdaposten.no/debatt/viltforvaltning/jakt/fredelig-sameksistens-med-gasa/o/5-16-243495

Galt mot grågåsa 

https://www.amta.no/meninger/gragas/natur-og-miljo/man-kan-ikke-avlive-fugler-i-hekketida-fordi-noen-har-bosatt-seg-ved-sjoen-og-ikke-kan-godta-fuglelivet-som-folger-med/o/5-3-377411

Uti vår forgifta hage 

https://www.tb.no/meninger/hage/miljovern/uti-var-forgifta-hage/o/5-76-799369

Er dyrevelferden god nok? 

https://www.itromso.no/meninger/2018/05/31/%C2%ABEr-dyrevelferden-god-nok%C2%BB-16801517.ece

Forbrukerne – hønenes siste håp 

https://www.itromso.no/meninger/debatt/2018/04/01/%C2%ABForbrukerne-%E2%80%93-h%C3%B8nenes-siste-h%C3%A5p%C2%BB-16370205.ece

Et godt liv kan aldri oppnås i pelsdyrfarmer 

http://www.nationen.no/debatt/et-godt-liv-kan-aldri-oppnas-i-pelsdyrfarmer/

Hjelp hjemløse katter 

https://www.namdalsavisa.no/artikkel/2018/01/30/Hjelp-hjeml%C3%B8se-katter-15992608.ece

Vern av ville dyr 

http://www.nationen.no/debatt/vern-av-ville-dyr/

Er 100 skutte rever virkelig noe å være stolt av? 

https://www.dagbladet.no/kultur/er-100-skutte-rever-virkelig-noe-a-vaere-stolt-av/69689232

Hjerterått av Mattilsynet å nekte dyr nødhjelp 

https://www.lofot-tidende.no/helse/dyrene-rundt-oss/hjerteratt-av-mattilsynet-a-nekte-dyr-nodhjelp/o/5-28-72188

Alle bør følge hjelpeplikten 

https://www.budstikka.no/debatt/radyr/elg/alle-bor-folge-hjelpeplikten/s/5-55-624919

Ta vare på dyrene i vinter 

http://www.nationen.no/debatt/ta-vare-pa-dyrene-i-vinter/

Masseavl skaper hjemløse dyr 

https://www.dagbladet.no/kultur/masseavl-skaper-hjemlose-dyr/67018393

Morløse kalver 

https://www.hitra-froya.no/meninger/2017/09/01/Morl%C3%B8se-kalver-15242128.ece

Ikke bare en svane 

http://www.nationen.no/debatt/ikke-bare-en-svane/

Naturfjerne nordmenn 

https://www.dagbladet.no/kultur/naturfjerne-nordmenn/68619410

Manglende toleranse for dyr  

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54454

Har dyr det godt i Norge? 

https://www.vol.no/meninger/2017/10/13/%E2%80%93-Har-dyr-det-godt-i-Norge-15449213.ece

Det trengs en nasjonal dugnad for å redde måkene 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54977

Reagerer på måkedrap-oppskrifter 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=54128

Måker i media 

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/dyr/maker-i-media/o/5-51-325909

Slå ring om måkene  

https://www.f-b.no/debatt/maker/dyreliv/sla-ring-om-makene/o/5-59-809346

Dyrevern bør ut av Mattilsynet 

http://www.nationen.no/debatt/dyrevern-bor-ut-av-mattilsynet/

Straffene står ikke i forhold til dyrenes lidelser   

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/LvvQq/Straffene-star-ikke-i-forhold-til-dyrenes-lidelser

La det aldri skje igjen  

https://www.vol.no/meninger/2018/03/06/%E2%80%93-La-det-aldri-skje-igjen-16212532.ece

Åpent brev til Mattilsynet, landbruksministeren og SNO:  Hvor ble dyrevelferden av?

https://www.an.no/debatt/jakt/helse/apent-brev-til-mattilsynet-landbruksministeren-og-sno-hvor-ble-dyrevelferden-av/o/5-4-691771

La ikke etikken vike for panikken 

https://www.dagbladet.no/kultur/la-ikke-etikken-vike-for-panikken/67532922

Villreinnedslakting – statlig dyremishandling som må stoppes  

https://www.tronderbladet.no/meninger/2017/11/28/Villreinnedslakting-statlig-dyremishandling-som-m%C3%A5-stoppes-15665627.ece

Masseslakt – uten logikk eller etikk  

https://www.firdaposten.no/meiningar/ytring/debatt/masseslakt-uten-logikk-eller-etikk/s/5-16-150870

Glade fjørfe har det best 

http://www.nationen.no/debatt/glade-fjorfe-har-det-best/

Portforbud for fjørfe er feilslått tiltak 

http://www.nationen.no/landbruk/portforbud-for-fjorfe-er-feilslatt-tiltak/

Reklame