Det er plass til både fugler og folk på stranda

Det klages på gjess på strender som folk vil ha for seg selv. Men vann og sjø er naturlig habitat for vannfugler. De hører til der og har like stor rett til å være der som badegjestene.

Det er ikke farlig å oppholde seg i samme miljø som gjess. Ingen studier kan linke gåseavføring til infeksjoner hos mennesker. Harmløs gåseavføring som kan fjernes utgjør ingen skade på offentlige interesser av vesentlig betydning.

Man kan fint sameksistere med gjess på stranda. Det er bare å ta med seg rake, eller bruke de som eventuelt settes frem av kommunen eller grunneier. Folk kan gjøre en innsats selv, i stedet for å bare klage. Med dugnad fra badegjestene vil det være fort gjort å renske ei strand.

Enkelte forventer at dyrene skal holde avstand overalt der mennesker bor eller tidvis oppholder seg, eller at kommunen skal sørge for å fjerne dem. Det er hekketid og fuglene har unger som de beskytter.

Skadefelling i hekketida gir stor risiko for å skyte foreldrefugler fra unger. Dette er i strid med dyrevelferdslovens forbud mot å hensette dyr i hjelpeløs tilstand. Naturmangfoldloven slår fast at unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås.

Folk kan ikke forvente å ha førsteretten overalt, også i dyrenes naturlige leveområder. Dessverre er aksept og respekt for faunaen mangelvare hos mange i dag. Samtidig er dyrelivet til glede og berikelse for mange. Om vi skal renske naturområder for dyreliv for å fjerne enhver kilde til irritasjon for mennesker, blir vi sittende igjen med svært fattige omgivelser og opplevelser. 

Hjelp oss å stoppe skadefelling. Tips oss om slike saker.

Reklame