BØNN FRA DYRENE: VELG EN STILLE NYTTÅRSFEIRING

Nyttårsfeiringen med oppskyting av raketter er forbundet med store påkjenninger, skader og død for mange dyr.

Flere steder i verden meldes det om døde fugler og andre dyr nyttårsaften.

Massedød blant fugler

I 2011 ble det i byen Beebe i Arkansas funnet rundt 5000 døde fugler i gatene etter nyttårsfeiringen. Året etter gjentok det seg på samme sted, med rundt 200 fugler.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/o48eR/arkansas-derfor-doede-fuglene

Samme år ble det etter nyttårsaften funnet 500 døde fugler på et begrenset område i staten Louisiana og 50-100 døde kaier i Falköping i Sverige.

https://www.nrk.no/urix/massedod-av-fugler-i-sverige-1.7449935

1. januar 2021 var Romas gater fulle av døde og skadde fugler.

https://www.insider.com/hundreds-of-dead-birds-in-rome-after-new-years-fireworks-2021-1#:~:text=Hundreds%20of%20dead%20birds%2C%20mostly%20starlings%2C%20littered%20the,many%20birds%20use%20to%20roost%2C%20according%20to%20AP.

Hundrevis av døde og skadde fugler i Romas gater etter nyttårsfeiringen

Et internasjonalt forskerteam basert i Nederland brukte værradar til å overvåke bevegelsene til fugler på nyttårsaften. Data viste at titusener av fugler eksploderte i flukt rundt midnatt når fyrverkeriet startet. Fuglene nådde høyder på 500 meter, der de fløy i tette flokker i 45 minutter. Fugler kan dø av utmattelse når de tvinges opp i stor høyde eller jages rundt mellom raketter i en kald vinternatt, når de normalt skal holde seg i ro og spare på energien. Men den største faren er at fuglene i mørke og panikk kan fly inn i bygninger, trær og kraftledninger.

https://www.forbes.com/sites/grrlscientist/2015/12/31/birds-flee-en-mass-from-new-years-eve-fireworks/#752393ee7850

Massiv fugledød over hele verden bekymrer. 1469 fuglearter i verden er truet, og ytterligere 1000 arter nærmer seg å være truet. De trues særlig av jakt/fangst, habitatødeleggelse, intensivt jordbruk og klimaendring. I tillegg dreper vi fugler med fyrverkeri.

Traumatiserte dyr

Ifølge Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), viser rundt 62 prosent av hunder, 54 prosent av katter og 55 prosent av hester frykt for fyrverkeri. The British Horse Society har rapport om 20 dødsfall, 10 alvorlige skader og 88 milde til moderate skader på hester som følge av fyrverkeri siden 2010.

https://www.rspca.org.uk/getinvolved/campaign/fireworks

Nyttårsaften er en stor belastning også for dyreeiere som prøver å berolige skrekkslagne dyr. Mange dyr er så redde at de må dopes ned. Hver nyttårsaften rømmer mange hunder og katter hjemmefra. I 2020 var 75 hunder meldt savnet etter nyttårsaften. Ikke alle rømte dyr kommer trygt hjem igjen.

Det har vært flere tilfeller i Norge de siste årene der blant annet hunder, hester, kyr og rådyr har mistet livet på grunn av fyrverkeri. I 2020 førte nyttårsraketter til brann i en zoologisk hage i Tyskland, der over 30 dyr brant inne. Over hele verden er nyttårsfeiringen et mareritt for dyr.

Motstand mot fyrverkeri

Motstanden mot fyrverkeri er økende. En undersøkelse fra 2020 av Norstat viser at 68 prosent er helt enige eller noe enige i at fyrverkeri bør forbys. 40 prosent er helt enige i et forbud.

KSU.NO – Undersøkelse: 68 prosent er skeptisk til fyrverkeri på nyttårsaften

Flere norske kommuner har innført forbudssoner, og flere butikker har sluttet å selge fyrverkeri, av hensyn til dyr og miljø. Enkelte land, som Sverige, er begynt å erstatte fyrverkeri med miljø- og dyrevennlig lys- og lasershow.

Nyttårsfeiring med et inferno av eksploderende raketter på himmelen er for mange blitt et uhyggelig bilde på menneskers uforstand og hensynsløshet. Et nytt år bør markeres på en fredelig og respektfull måte, der vi tar hensyn til livet rundt oss og ikke setter egne fornøyelser foran liv og helse for andre.

En rekke organisasjoner og fagpersoner oppfordrer nå Stortinget og Justis- og beredskapsdepartementet om å forby salg av og oppskyting av fyrverkeri i privat regi. Skriv gjerne under her:

Reklame