Viktig å fortsette å mate fuglene

Funn av fugleinfluensa og Newcastle disease hos villfugler i Norge må ikke føre til at folk slutter å mate fuglene. Det er svært viktig å fortsette matingen frem til fuglene klarer seg selv på naturlig føde. Fuglene må styrkes gjennom god ernæring, ikke svekkes gjennom sult.

Det er svært kritikkverdig når Mattilsynet går ut i media og fraråder mating av fugler på grunn av Newcastle disease, på en tid når fuglene er slitne etter en lang vinter og prøver å overleve den siste delen av vinteren. Matmangel vil svekke fuglene og gjøre dem mindre motstandsdyktige mot sykdommer, i tillegg til at matmangel i seg selv kan ta livet av mange fugler. 

Kilde: https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/mattilsynet-frarader-mating-av-ville-fugler_-_-en-god-gjerning-kan-bli-dodelig-1.16292651

Har man først begynt å mate fuglene er det svært viktig å fortsette med dette gjennom vinteren og vårknipa. Dersom man kutter ut matingen om vinteren, er det stor fare for at mange fugler vil bli så svekket av sult at de ikke vil klare seg frem til våren. Dersom mattilgangen opphører kan det også føre til at fuglene forflytter seg mer enn normalt, og dermed lettere sprer viruset. Mattilsynets råd kan dermed virke mot sin hensikt.

Det er uvisst hva som har forårsaket Newcastle disease hos villfugler i Norge. Fugleinfluensa er et problem som er skapt av fjørfenæringen, der ufarlige fuglevirus har mutert til å bli dødelige, for deretter å smitte villfugler og spres med dem og med handel med fjørfe og fjørfeprodukter. Vi bør ikke gjøre det enda verre for de ville fuglene ved å slutte å mate dem om vinteren, etter først å ha gjort dem avhengige av mating.

Det eksisterer ingen forbud mot mating av fugler. Politidirektoratet uttalte i 2017 at håndheving av matingsforbud ikke hører under politiets oppgaver og derfor ikke kan innlemmes i en kommunes politivedtekter. Men Mattilsynets oppfordring kan likevel gjøre stor skade. Det er veldig synd at Mattilsynet mest forbindes med dyrefiendtlige utspill og handlinger, der smittefrykt overskygger hensynet til dyrevelferd.

Vi oppfordrer alle til å tenke selv – og ikke minst tenke på fuglene. De trenger all den hjelp de kan få frem til naturen igjen er rik på naturlig føde og de kan klare seg selv.   

Reklame