Ærfugl – rødlistet, men fortsatt jaktet

Fuglejakta er i full gang. Flere arter som er rødlistet som nær truet jaktes fortsatt. Det gjelder blant annet ærfugl.

Jakttidsforskriften skal revideres til neste år, og fra 1. april 2022 vil nye jakttider gjelde. Det er viktig å få innført totalfredning av de rødlista artene. Miljødirektoratet har informert om at alle innspill som vedrører jakttidene vil bli lagt inn i en database og bli vurdert når nye jakttider skal fastsettes. Det er derfor svært viktig at så mange som mulig sender innspill.

Fakta om ærfugl

Nåværende jakttidsforskrift tillater jakt på ærfugl i Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Øst-Agder fra 1. oktober til 30. november.

Ærfuglen har status som nær truet på norsk rødliste for 2015, og bestanden er fortsatt i drastisk tilbakegang. De siste 40 årene har ærfuglbestanden i Norge blitt redusert med 80 prosent fra Møre og Romsdal til Troms. 1) I 2020 meldte Statens naturoppsyn om at bestanden i Ytre Oslofjord er halvert. 2)

Årsakene som forskere peker på er matmangel, forstyrrelser i hekkektida, klimaendring og predasjon fra andre arter. Jakt har også betydning. Det ble i jaktåret 2018/2019 skutt 3500 ærfugl.

Skadeskyting

Våren 2020 ble det funnet omlag 240 døde ærfugler i området fra Agder til og med Østfold. Det ble antatt at dette bare var toppen av isfjellet, og at det reelle tallet var flere tusen døde ærfugler. Årsaken var sult. Undersøkelser av 94 av disse fuglene viste at hver sjuende – 14 prosent – var skadeskutt. 3) Blant de skadeskutte fuglene var det flere hunner, selv om det bare er tillatt å jakte på hanner. Det er liten kontroll med jakta, og når det skytes på fugler i flokk vil haglsvermen ramme flere fugler enn de som er tilsiktet.

Danske miljømyndigheter har undersøkt skadeskyting av blant annet ærfugl. I perioden 1990 til 1996 ble det påvist hagl i kroppen hos 34 prosent av ærfuglene. I 2011 hadde 22 prosent av ærfuglhunnene hagl i kroppen, selv om antallet skutte ærfugler var sunket med 50 prosent siden 1997. 4)

Jakt på arter i tilbakegang strider mot naturmangfoldloven § 9: Føre var prinsippet:

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Det er uakseptabelt å tillate jakt på arter i tilbakegang. Under 3 prosent av befolkningen er aktive jegere. Rekreasjonsjakt for en mindretallsgruppe kan ikke gå på bekostning av hensynet til dyrene, artene, økosystemet og liv i naturen for fellesskapet.

Skriv til Miljødirektoratet og be om at ærfuglen, som en nær truet art i kraftig tilbakegang, fjernes fra jakttidsforskriften fra 2022.

post@miljodir.no

Kilder

1) Dramatisk nedgang for ærfuglbestanden – 8 av 10 ærfugler har forsvunnet:

https://www.nrk.no/nordland/dramatisk-nedgang-for-bestanden-av-aerfugl_-_-8-av-10-aerfugler-har-forsvunnet-1.14899202

2) Bestanden er halvert – likevel fortsetter jakta:

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/jakt-pa-aerfugl-fortsetter-i-minst-to-ar-til-1.14910949

3) Skadeskutt før de sultet i hjel:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/skadeskutt-for-de-sultet-i-hjel-1.1762352

4) Andskydning av vildt. Nye undersøgelser 2008-2011 Teknisk rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi 2011:

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/67979/Anskydning_Undersoegelser_2008-11%20.pdf

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s