Fiskemåkene på BUAS i Sykkylven må få en ny sjanse

 

Måke.. ... ...

Klagene på skadefelling av fiskemåke som hekker på taket av Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS) fikk bare delvis medhold av Fylkesmannen. Eggene til fiskemåkene som har etablert hekking på taket kan fjernes frem til 15. juli.

Kommunens opprinnelige vedtak gav BUAS tillatelse til skadefelling av fiskemåke i form av plukking av egg og uttak av unger i tidsrommet 20. april til 10. august – som er hele hekkesesongen. Vedtaket ble gjort to dager før ny viltforskrift erstattet den gamle skadefellingsforskriften. Etter ny forskrift ville vedtaket vært ugyldig. Fylkesmannen vurderer det som at vedtaket er gyldig selv om det blir satt i verk i den perioden ny viltforskrift gjelder. Etter viltforskriften har Miljødirektoratet beslutningsmyndighet i slike saker.

Flere klager på vedtaket

Naturvernforbundet Møre og Romsdal, NOAH og Dyrenes Rett klaget på vedtaket. Klagene ble gitt oppsettende virkning og sendt til fylkesmannen.  Fylkesmannen har i sitt vedtak delvis opprettholdt kommunens vedtak, så BUAS får tillatelse til å fjerne egg fra fiskemåke fra 15. mai til 15. juli på alle flate hustak, som stort sett er der fiskemåkene hekker.  Det er egg i de fleste reir nå, og det er tragisk at det ikke tas hensyn til fuglenes stress og fortvilelse når reir og egg ødelegges. Det er så pass tidlig i sesongen at måkene gjerne vil legge egg på nytt, bare for å oppleve det samme enda en gang. På denne måten forlenges også måkenes aktivitet på taket. Klagene har ført til at det ikke er tillatt å ta livet av måkeunger, noe kommunen selv gikk tilbake på etter kritikk.

BUAS hevder at den lille fiskemåken på under et halvt kilo utgjør en «trussel» mot beboere og besøkende.  Det tyder på lav toleranse for måkenes naturlige adferd og nødvendige beskyttelse av unger. Det forventes at ingen skal bli «plaget» av beskyttende måker. Det trekkes også frem måkeavføring på utemøbler som et problem, noe som lett kan vaskes bort. BUAS har etablert seg i strandsona og bør tolerere og respektere det naturlige fuglelivet som hører til der.

Det er påfallende at andre omsorgssenter klarer å leve i fred med måkene uten å rasere hekkingen år etter år, slik BUAS har fått tillatelse til. De siste tre årene er det blitt fjernet omlag 60 egg per år, og på det meste ble det fjernet 100 egg. Spolert hekking påvirker bestandene negativt, og det er i år bare 10 par som forsøker å hekke på taket.

Rødlistet art

Fiskemåken er rødlistet som nær truet. Bestanden har nasjonalt hatt en nedgang på 15-30 % siden 1990.  Fiskemåkebestanden i Møre og Romsdal var i 1998 estimert til 10 000–15 000 hekkende par, som er en nedgang på mellom 5000 – 10 000 par sammenlignet med bestanden i 1975.

BUAS bør leve i fred med det stedegne fuglelivet. Når folk som mater måker og viser hensyn til dem aldri opplever skinnangrep, viser det hvor lett det er å leve i fred med måkene. De forstår fort at man vil dem og ungene deres vel, og beskyttelsesadferden kan dempes eller forsvinne. Gjentatte år med ødeleggelse av reir og egg vil ha motsatt effekt – måkene får bekreftet at menneskene er en trussel, og de vil bli ekstra påpasselige med å beskytte ungene.

Måkene flytter inn i til byer og tettsteder som følge av dårlig næringstilgang i havet, forstyrrelser og vanskelige hekkeforhold. Det er en menneskeskapt situasjon, og vi bør gjøre vårt beste for å tilrettelegge for en fredelig sameksistens med måkene. Det er oss det kommer an på, vi som må vise en annen tilnærming til måkene.

Det første vi bør gjøre er å slutte å ødelegge for hekkingen.

Reklame