Knusing av fiskemåkeegg i Alta anmeldes

A seagull perched on a post with the ocean behind

Fagmøbler Alta anmeldes for faunakriminalitet etter å ha knust egg i et fiskemåkereir på taket av bygningen. Hendelsen ble tatt opp på video og ble publisert på NRK Troms og Finnmark, 22. mai 2020.

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/mann-kaster-stein-pa-makereiret-pa-taket-av-fagmobler-i-alta_-_-grov-miljokriminalitet-1.15024878

Knusing av egg i måkereir strider mot naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven. Har måkene først etablert hekking er det forbudt å fjerne reir, egg eller unger. Slike saker har ført til bøtelegging. Blant annet ble en mann i 2019 ilagt 10.000 kroner i bot for å ha ødelagt egg av rødlista fiskemåke og hettemåke.

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=68408

Eventuelle tiltak må skje i forkant av hekking. Denne saken fra Økokrim viser hvilke tiltak som er tillatt overfor måker:

https://www.okokrim.no/maaker-som-braaker-kan-de-avlives.416549.no.html

Sterk tilbakegang

Fiskemåken er oppført på Norsk rødliste som nær truet. Data fra det Nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl (Lorentsen & Christensen-Dalsgaard 2009, Svein-Håkon Lorentsen) viser at det for bestanden i Skagerrak, som i 2005 utgjorde ca. 15 % av den norske bestanden, var en 80 % nedgang i perioden 1980-2014. Det antas at det for hele Norge har vært en bestandsnedgang på 15-30 % siden 1990.

https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/3681

Måkene sliter med å overleve på grunn av overfiske, klimaendring, tap av leveområder og annen menneskeskapt påvirkning. 7 av 10 arter som hekker i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen, er rødlistet, og samtlige arter er totalfredet på grunn av negativ bestandsutvikling.

Ny viltforskrift som trådte i kraft 1. april 2020 flytter beslutningsmyndighet for gråmåke og svartbak til kommunen, og for de rødlista artene som fiskemåke, hettemåke og krykkje til fylkesmannen. Fjerning av fiskemåkeegg er skadefelling som er søknadspliktig overfor fylkesmannen. Men det er strenge vilkår og forskriften stiller krav om forebyggende tiltak.

Toleranse for hekking

Hindres måkene i å hekke vil aktiviteten knyttet til hekking forlenges. Måkene gjør ingen skade og deres harmløse skinnangrep utgjør ingen risiko for noen. Fiskemåken veier under et halvt kilo og har ikke andre muligheter enn skinnangrep for å verne ungene sine. Det er viktig å vise toleranse for dette og forståelse for måkenes vanskelige situasjon. Måkene flykter fra tomme matkilder i havet til overlevelse på avfall i byer og tettsteder. Det er en en menneskeskapt situasjon som ikke må ramme måkene ytterligere i form av lovstridige handlinger mot dem.

Det er viktig å markere at knusing av fiskemåkeegg, som dokumentert på taket av Fagmøbler Alta, er en lovstridig og straffbar handling. Måkene trenger bedre vern og lovbrudd mot dem må håndheves.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s