Hvor mye skal til før dyr får hjelp?

burst

I vår kom vi over en tragisk sak på en gård i Kinn kommune. I minst 30 år skal det ha vært grove brudd på lovverket på gården og mange dyr som er blitt utsatt for store lidelser. Ifølge kilder skal det ha kommet flere bekymringsmeldinger til dyrevernsnemnda og Mattilsynet. Men først etter at det ble tatt bilde- og videodokumentasjon på gården og det ble mobilisert på nett, har Mattilsynet reist ut og foretatt tilsyn og konkludert med at driften må avvikles.

På beitet låg en død søye som hadde født uten tilsyn. Morkaka låg igjen inne i henne, lammene var spist ut og øynene hakket ut. En annen søye fødte også på beite uten tilsyn, men oppmerksomme naboer fikk kontaktet veterinær som forløste søya. Et fjorårslam ble påført store kutt i huden og en avskåret sene i bakfoten under klipping. Eieren ville ikke tilkalle veterinær, men hentet øks og ville avlive lammet selv. Vakthavende veterinær, som også er i Mattilsynet, ble kontaktet. Han kunne ikke komme på noen timer, men fikk tak i en person som avlivet lammet med boltepistol. I mellomtiden måtte bonden stenges ute av fjøset for å unngå at han slo i hjel lammet med øks.

Alt på gården bærer preg av vanstell. Dyrene stod i mørke, uten elektrisk lys og med presenning for vinduene. Det var skittent, ødelagt innredning og mye skrot overalt. Dyrene bærer preg av frykt overfor mennesker.

Mange lovbrudd

Det er flere brudd på dyrevelferdsloven og forskriftene på gården.

Dyr skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det er forbudt å utøve vold mot dyr. Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Forskrift om velferd for småfe krever at dyrene skal behandles forsvarlig og omsorgsfullt, og det skal tas hensyn til dyrenes mentale og fysiologiske behov. Småfe skal ha tilgang på dagslys og kunstig belysning. Samtlige dyr skal ha tilsyn etter behov, og dyr på utmarksbeite skal ha tilsyn minst en gang per uke eller oftere ved behov. Småfe skal ved behov gis fødselshjelp, om nødvendig av veterinær.

Dyreholdet avvikles

Etter at saken ble kjent har Mattilsynet vært på tilsyn og har konkludert med at driften må avvikles. Bonden er politianmeldt.

Det er bra at dyreholdet endelig avvikles, men dette skulle ha vært gjort før. Bonden har høy alder og skrøpelig helse. Han mestrer ikke stell, klipping og tilsyn. Han viser ingen omsorg for dyrene, han har ikke benyttet veterinær, med de lidelsene det har ført til for skadde og syke dyr, og han har avlivet dyr selv, etter eget utsagn med øks eller hammer. Nortura som henter dyr på gården burde ha reagert på forholdene, også på at sauene er merket ved at en del av øret er klipt av, noe som ikke er etter forskriften.

Mange har sviktet dyrene. Det endte med store lidelser for fjorårslammet og søya som døde i vår, og det har ført til at mange dyr har levd under uverdige forhold gjennom mange år.  Mattilsynet, praktiserende veterinærer, Nortura, TINE og andre aktører må ta tak i dårlig dyrehold før det går så langt som i dette tilfellet. Landbruksministeren bør se på slike tilfeller også, ikke bare på tilfellene der bønder føler seg overkjørt av tilsynet. Det store problemet er at dyrene sviktes av systemet som skal beskytte dem, og at dyrevelferden, som følge av høyt fokus på næringsinteressene, nå nedprioriteres enda mer enn før.

Skriv gjerne til landbruks- og matminister Olaug Bollestad og krev at dyrene også blir hørt. Dyrevelferden må styrkes, ikke svekkes.

postmottak@lmd.dep.no

dav
cof
cof

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s