Skyting av havørn vil ikke redde ærfugl

A ørn

Siv Mossleth i Senterpartiet vil åpne for å skyte havørn i enkelte områder for å berge den nær trua ærfuglen, og hun vil ta dette spørsmålet opp i Stortinget. 

https://www.nrk.no/nordland/vil-apne-for-a-skyte-havorn-for-a-berge-aerfuglen-1.14904901

Ærfuglbestanden i Norge er redusert med 80 prosent på 40 år. Da tilbakegangen startet var havørna nær utryddet i Norge. Arten ble fredet for vel 50 år siden og kan ikke skyldes for ærfuglens tilbakegang.

Ærfuglen er bare en av mange sjøfuglarter som er i tilbakegang. 30 prosent av sjøfuglene på fastlandet er forsvunnet på 10 år, og 16 av 28 marine sjøfuglarter er oppført på Norsk rødliste. Dårlig næringstilgang som følge av overfiske og klimaendring er trekt frem som de viktigste årsakene.

Forbudet mot å kaste fiskeavfall i havnene har ført til at ærfugl og andre sjøfuglarter har mistet en viktig matkilde om vinteren. Forskere ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) ønsker at det skal åpnes for å kaste fiskeavfall i havnene igjen for å berge flere ærfugl:

https://www.nrk.no/nordland/vil-berge-aerfuglen-med-fiskeslog-1.7974955

Dette er tiltak som kan hjelpe. I tillegg er det viktig å totalfrede ærfuglen. Det er uforsvarlig å tillate fortsatt jakt på en rødlistet art. Det er mange gode tiltak politikerne kan jobbe frem mot, men skyting av havørn er feil fokus. Som Norsk Ornitologisk Forening skriver – dette vil ikke redde egg- og dunværene langs kysten:

https://www.hitra-froya.no/meninger/2020/02/26/Skyt-en-hav%C3%B8rn-berg-en-%C3%A6rfugl-21172274.ece

Det er ikke naturlig predasjon som er årsak til omfattende fugledød over hele verden. Det skyldes menneskeskapt påvirkning, som overfiske, nedbygging av natur, intensivt jordbruk, insektdød, plastforsøpling, m.m.. Det er på disse områdene tiltak må settes inn.

Vi må slutte å gi dyrearter skylden så snart en art går tilbake. Havørna trenger også beskyttelse. Den står også i fare når næringstilgangen i havet blir dårligere.

For de som vil gjøre noe: Skriv til klima- og miljøministeren, link til saken om Sp-politikeren som vil skyte havørn, og krev at havørna fortsatt vernes.  (postmottak@kld.dep.no)

 

Reklame

Bli med på piggtråd-dugnad

Ugle piggtråd

Foto: Frode Munkhaugen, Dyrebeskyttelsen Ringerike

Milevis med piggtråd er strekt opp i naturen og fungerer som dødsfeller for ville og tamme dyr.  Ingen tar ansvar for å rydde opp. Mange dyr henger fast, fryktelig maltrakterte, til de dør eller blir spist av andre dyr, mens andre kommer seg løs for å leve eller dø med skadene. Dette er dødsfeller som kan sammenlignes med spøkelsesgarn som er etterlatt på havbunnen og fanger fisk år ut og år inn.

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) stilte nylig skriftlig spørsmål til landbruks- og matministeren om hva hun vil gjøre for å fjerne gamle piggtrådgjerder som ikke er i bruk. Hun svarte bare ved å vise til lovverket som forbyr oppsetting av ny piggtråd og krever at gamle gjerder vedlikeholdes slik at de ikke utgjør en fare for dyr. Dette lovverket fungerer ikke.

Regelverket er for utydelig. Det skiller mellom piggtråd som er satt opp før og etter 2010, og det er lagt opp til en skjønnsmessig vurdering både for brukere og Mattilsynet. Det er ikke mulig å kontrollere milevis med piggtråd i utmarka, i områder med lite ferdsel store deler av året, og selv der det er mye ferdsel ser folk seg gjerne blinde på piggtråden, fordi det er så mye av den.

Nylig ble en kattugle funnet viklet inn i et piggtrådgjerde ved Averøya naturreservat. Den hadde revet opp hud og kjøtt så det var åpent inn til beinet. Den hadde gitt opp da den ble funnet, og det antas at den var blitt pint over flere dager.

Saken er omtalt i Ringerikes Blad: https://bit.ly/38ffUi2

Vi har tatt initiativ til en nasjonal dugnad for å fjerne gammel piggtråd fra naturen, og håper at dette er noe som mange vil være med på – både organisasjoner, enkeltpersoner og kommuner. Det er vårt ansvar å frigjøre naturen for det verste og farligste skrapet som vi mennesker har etterlatt der.

Skriv gjerne til landbruks- og matminister Olaug Bollestad og be om at hun tar initiativ til en lovendring som forbyr all piggtråd i naturen.  (postmottak@lmd.dep.no)

Forslag til tekst:

Mange dyr skades, pines og dør som følge av piggtråd i naturen.  Forbudet mot ny piggtråd som kom i 2010 hjelper ikke stort i forhold til gammel piggtråd som fortsatt får stå, til fare for ville og tamme dyr.  Det er grusomme lidelser for dyr som river seg opp og blir hengende fast i disse gjerdene. Vi ber landbruks- og matministeren om å kreve et generelt forbud mot piggtråd. En forskrift mot piggtråd bør gjelde all piggtråd i naturen.