Frosker får bena amputert mens de lever. Stopp importen av froskelår til Norge

Frosk

Froskelår eksporteres fra Asia til flere land i Europa, og selges også i enkelte butikker og på restauranter i Norge. Vi er blitt kjent med at NorgesGruppen tar inn en begrenset mengde froskelår, importert fra Indonesia av ØFAS. Vi ber NorgesGruppen og ØFAS om å stoppe sitt bidrag til handelen med froskelår – en industri som påfører dyr fryktelige lidelser, driver bestander mot utryddelse og ødelegger økosystemer.

Millioner av frosker oppdrettes og slaktes i Asia, med Indonesia, Vietnam og Kina som ledende land. Dyrene lever og dør under grusomme forhold. På farmene står froskene som sild i tønne uten mulighet til å røre seg. De slaktes tradisjonelt ved å få bena skåret av mens de lever. Frosker føler smerte på tilsvarende måte som pattedyr. Etter amputering kastes dyrene i en haug for å dø langsomt. 1)

Den globale handelen med froskelår har økt de siste 20 årene, med mellom 200 millioner og 1 milliard frosker drept for konsum hvert år. 2)  Det er storindustri. EU importerte 4234 tonn med froskelår i 2015 – lemmene til mellom 84 og 200 millioner frosker. 3)

De fleste froskene som konsumeres er viltfanga. Inhumane fangstmetoder inkluderer bruk av kroker og spyd. Frosker som fanges for levende salg blir stuet sammen i overfylte bager inntil de selges. Levende frosker eksporteres blant annet til USA.
Nedgangen i mange froskearter er et globalt og sterkt økende problem. Industrien er ansvarlig for å utarme bestander, spre dødelige sykdommer og ødelegge økosystemer. Sykdommer spres som følge av rømming fra farmer. En av disse sykdommene er årsak til at mer enn en tredjedel av amfibieartene er truet av utryddelse. 4)

Vær gjerne med å be ØFAS og NorgesGruppen om å avstå fra handelen med froskelår.

E-postadresser:

post@ofas.net
Bjart.Pedersen@norgesgruppen.no

Forslag til tekst:

Vi ber ØFAS og NorgesGruppen om å avstå fra handel med froskelår. Millioner av frosker oppdrettes og slaktes under grusomme forhold i fabrikker i Asia, der dyrene står som sild i tønne og får bena skåret av mens de lever. Mellom 200 millioner og 1 milliard frosker drepes årlig for konsum. Den globale etterspørselen driver bestander mot utrydddelse, ødelegger økosystemer og fører til spredning av sykdommer. Vi ber ØFAS og NorgesGruppen om å vise at dere tar avstand fra dyremishandling og ikke bidrar til handel med utrydningstrua arter.

Kilder:

1) https://inews.co.uk/opinion/comment/frog-farming-intensity-problem-225290?fbclid=IwAR21V-3iM_eG3s3P65y1Uouwou6OcosSWIGa-ExC5W56Lq9PpWpmMUMvg4Y
2) https://www.sciencedaily.com/releases/2009/01/090120195731.htm
3)https://www.dw.com/en/from-indonesian-forests-to-french-plates-the-unsustainable-trade-in-frogs-legs/a-37768006
4) https://awionline.org/awi-quarterly/2011-summer/out-limb-demand-legs-driving-frogs-extinction