Ulovlig jakt på grågås – Dyrenes Rett anmelder og utlover dusør

Grågås ulovlig jakt.jpg

Foto: Fritz Bekkadal

20 gjess med bryststykket skåret ut ble funnet i sjøen ved Sandvika i Frøya kommune 27. juli, dagen etter at tidligjakta startet. Fuglene var skutt innenfor friområdene der jakt ikke er tillatt, og der grågjessene frem til ordinær jakttid etter reglene skal få leve i fred med ungene sine.

Artikkel fra avisa Frøya:

https://www.froya.no/nyheter/hjerteskj%C3%A6rende-syn-i-sj%C3%B8en-ved-sandvika?fbclid=IwAR0wXCMvR5wTvMeELw4eZ7FweAyzak3qZ08Gl-yfpzo1Fb3IZoqlDTq6NIo

Folk har hørt skudd i områder der det ikke er tillatt å jakte. Det er blitt observert en pickup med jegere som skyter vilt mot grågjess. Dyrenes Rett anmelder saken og utlover dusør på 2000 kroner for tips som kan føre til at gjerningspersonene blir tatt.

Jakt i friområdene under tidligjakt på grågås kan føre til at gjessene starter høsttrekket for tidlig, før ungene er nok utviklet og de voksne fuglene er i kondisjon etter fjærfellingen til å klare trekket. Det utsetter fuglene for unødige lidelser, i strid med dyrevelferdsloven. Et fremskyndet høsttrekk kan føre til at grågåsa vender tidligere tilbake om våren for å rekke å fullføre hekkingen. Det kan gi økte skader på nyspiret eng og føre til mer skadefelling, som tidlig jaktstart i prinsippet skal forhindre.

Dumping av skutte gjess i sjøen og ellers i naturen gir stor fare for blyforgiftning hos andre dyr som spiser av kadavrene. Dette kan ramme mange arter, blant annet rødlista arter. En slik praksis bør myndighetene ta intitiativ til å forby, og jegerorganisasjonene bør rydde opp i holdninger hos sine medlemmer.

Det synes å råde en ukultur i gåsejakta. I jegergrupper beskrives avlivingsmetoder for skadeskutte gjess, blant annet ved å trampe på hodet, sveive det rundt, brekke halsen bakover som en hageslange inntil gåsa kveles, m.m. Det beskrives i media at jegere kjører med motorbåt mot gåseflokker og skyter på dem med pumpehagle. Noen fugler blir liggende mens skadeskutte fugler flykter og får en smertefull død. Jegere skryter av at de i morgentimene første jaktdag har skutt 150 grågjess. Det tyder på at det skytes inn i flokker. Det er anslått at en slik jakt fører til at minst en fugl skadeskytes for hver fugl som felles.

Undersøkelser av skadeskyting av kortnebbgås på 1990-tallet viste at en gås ble skadeskutt for hver gås som ble felt. Undersøkelser fra 2015 viser at dette tallet nå er halvert, men det er fortsatt altfor høyt. Det tyder på at det ofte løsnes skudd under forhold som ikke er forsvarlige.

Miljødirektoratet bør utarbeide regelverk som forbyr dumping av haglskutte fugler i sjøen og ellers i naturen. Det bør også komme forbud mot skyting inn i fugleflokker. En slik jakt strider mot jaktetiske regler, men blir likevel praktisert.

Jegerorganisasjonene bør jobbe for en holdningsendring hos sine medlemmer. Alle dyr har krav på respekt. At det nærmest går sport i å være grusom mot gjess er forkastelig og bidrar til en rettferdig kritikk av jegere og jakt.

Kilde:

Skadeskyting av kortnebbgås:

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4054/Gasejegerne-blir-stadig-mer-treffsikre

Grågås free photo.

 

Reklame