Laser – et dyrevennlig alternativ til skadefelling

nature sky bird water

Photo by Pixabay on Pexels.com

Skadefelling av grågjess og andre arter på grunn av konflikter med næringsinteresser fører til at tusener av fugler skytes i hekketida, med stor fare for at unger etterlates hjelpeløse og sulter i hjel – i strid med dyrevelferdsloven.  Laser har en effektiv skremmeeffekt uten å skade fuglene eller miljøet.

Det norske firmaet Vestflow er importør av laser for fuglekontroll, og kan vise til svært gode resultat ved bruk av laser.  De har hovesakelig konsentrert seg om oppdrettsindustrien i forhold til arter som skarv, hegre og måke, og har levert over 30 stasjonære lasere som effektivt får fuglene bort.  Avinor har brukt håndholdt laser i 10 år på sine flyplasser.  Vestflow hevder at det er fullt mulig å oppnå et resultat som er mer effektivt enn felling.  Etter ca. 4 dager med laser vil fuglene sky området, men en viss oppfølging i etterkant er nødvendig.

Vestflow har testet laser mot gjess langs Orrevatnet på Jæren, med godt resultat.  Video fra en av testene:

Erfaringer med bruk av laser fra andre land:

Klikk for å få tilgang til Gjess.pdf

Det er et krav i skadefellingsforskriften at felling skal unngås dersom andre løsninger kan redusere eller eliminere skadeproblemet.

Laser kan være et alternativ til skadefelling, men må ikke fungere som et et nytt «våpen» mot fugler for å jage dem bort fra områder der de er uønsket. Brukt under kontrollerte former og i kombinasjon med oppretting av friområder, kan laser forhindre skade på dyrka mark samtidig som ynglefredningen ivaretas.

Reklame