Nyttårsraketter skremmer dyr i døden

animal avian beak bird

Photo by Pixabay on Pexels.com

År etter år meldes det om massedød blant fugler etter nyttårsaften. 1. januar 2011 falt mer enn 3000 fugler ned over byen Beege i Arkansas i USA. Året etter var det en tilsvarende massedød blant fugler på samme sted og samme dag. Ulike steder i verden møtes folk av synet av døde fugler på årets første dag.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-12105157

Fugler ser dårlig i mørke og kan dermed fly inn i kraftlinjer, trær og bygninger når de blir skremt opp.

Et internasjonalt forskerteam basert i Nederland brukte værradar til å overvåke bevegelsene til ville fugler på nyttårsaften. Data avslørte at titusenvis av fugler eksploderte i flukt rundt midnatt når fyverkeriet startet. De panikkslagne fuglene nådde høyder på 500 meter der de fløy i tette flokker i 45 minutter. 1)

Det er velkjent at familiedyr og husdyr kan bli panisk redde av nyttårsraketter.  Det samme skjer med ville dyr. Av hensyn til både tamme og ville dyr bør man avstå fra å skyte opp raketter, og heller velge en fredelig måte å markere inngangen til det nye året. La ikke årets siste dag blir årets verste dag for dyrene.

Reklame

Det nytter å kjempe. Måker skulle avlives på grunn av «tilgrising» av båter og kaianlegg. Nå får de leve!

Skogn Maritime Forening søkte om og fikk innvilget skadefelling av 4 måker av artene gråmåke og svartbak på Holsand i Levanger kommune.  Begrunnelsen var måkeskit på båter og kaianlegg. Mange protesterte og Norsk ornitologisk forening og Dyrenes Rett klaget på vedtaket.  Det gav resultat.  Skogn Maritime Forening valgte å trekke søknaden og har samtidig informert om at ingen måker er blitt avlivet.

Dette var en viktig sak, både etisk og prinsippielt.  Skulle måkeskit ikke lenger tolereres i marine miljø og gi grunnlag for skadefelling,  ville dette bygge opp om negative holdninger og intoleranse for dyr.  En tøying av begrepet «skade av vesentlig økonomisk betydning» til å gjelde fugleskit på menneskers eiendeler ville være i strid med skadefellingsforskriftens vilkår og føre til en uthuling av lovens fredningsprinsipp.

Samtlige måkearter er totalfredet som følge av langvarig tilbakegang i bestandene. 7 av 10 arter som hekker i Norge, inkludert på Svalbard og Jan Mayen, er rødlistet. Måkene bør vernes og det bør vises forståelse for deres rett til å eksistere side om side med mennesker.  Skyting av måker i et forsøk på å fordrive dem fra steder som mennesker ønsker å ha for seg selv er en dårlig og uetisk løsning, og vil i tillegg kun ha kortsiktig effekt.

Takk til alle som slo ring om måkene.  Takk til Norsk ornitologisk forening som sammen med Dyrenes Rett klaget på vedtaket.  Takk også til Skogn Maritime Forening som tok protestene til følge og valgte å trekke søknaden.  Det er aldri for sent å snu, og det står respekt av denne avgjørelsen.  Fredelig sameksistens med naturens dyreliv er fullt mulig – det kreves bare litt velvilje og omtanke, og forståelse for at dyr også har rett til liv og livsrom.

 

Måke .