Jakt og slakt som pedagogikk i barnehager og skoler

brown deer

Photo by Jim Fawns on Pexels.com

Jakt er blitt en del av pedagogikken og aktivitetstilbudet i en del barnehager og skoler. Barn fra 3-års alder tas med på jakt og slakt og indoktrineres tidlig i et syn på drap av dyr som naturlig.

I Eidskog Naturbarnehage ble barna nylig tatt med på rådyrjakt:
https://www.barnehage.no/artikler/tar-barna-med-pa-jakt-en-naturlig-del-av-friluftslivet-i-omradet-vi-holder-til/448808?fbclid=IwAR2W-TjSaXP4dyESr8YaQc3oog2DxKJu-mRK5G556wnghLYEGYZwpDGVclQ

Dyrenes Rett har henvendt seg til Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet om det som vi mener er en bekymringsfull trend – å lære små barn opp i det «naturlige» ved å ta liv.

Barn har ofte en naturlig empati med dyr, men tidlig herding i form av jakt og slakt kan være med på å bryte ned slike følelser.  Barn har ikke samme evne til å sortere inntrykk og bearbeide dem som voksne har.  Ved å gjøre dem delaktige i slakten presses de på holdninger som de ikke har forutsetning for å yte motstand mot. De læres at dyr er til for å brukes av mennesker, og presses inn i det tradisjonelle tankemønster som ligger til grunn for utnytting av dyr. Ved å fremstille det som moro å delta i jakt og slakt blir døden som burde være omspunnet med alvor og refleksjoner en lek for barna.  En slik forherligelse av å ta liv kan i ytterste konsekvens føre til avlæring av empati.

Hvis det skal være åndsfrihet i skolen bør barn få velge sitt eget verdisyn ut fra egne forutsetninger, og ikke indoktrineres med de holdninger som de voksne mener de bør ha. Den dyreetiske debatten pågår for fullt, og for mange er det verken naturlig eller nødvendig å ta livet av dyr.

Linken mellom vold mot dyr og vold mot mennesker er godt dokumentert. Boka «The link betwen animal abuse and human violence», av 36 internasjonale akademikere, viser at barn som vennes til at dyr vanstelles, mishandles eller skades guides inn i et tankemønster som kan påvirke deres mentale helse. Prosessen begynner ved tap av følelser, der barna blir i stand til å se på at dyr vanstelles, mishandles eller drepes og forblir likegyldige. Det blir en vane, en rutinemessig del av livet. Dette forhindrer utvikling av empati i tidlig barndom. 1)

Vi mennesker setter i dag altfor sterke avtrykk etter oss i naturen. Mange arter er i tilbakegang, stadig flere arter rødlistes, hvorav flere fortsatt jaktes, og presset på naturen øker.  FNs miljøprogram har estimert at det hver dag forsvinner mellom 150 og 200 arter på verdensbasis. På Norsk rødliste for 2015 er det ført opp 4438 arter. Av disse er 2355 klassifisert som truet.  Det bør ikke være en målsetning å rekruttere flere jegere blant den oppvoksende generasjon og opprettholde eller øke presset på naturen. I stedet bør det være en målsetning å lære barn å ta vare på naturen og verne om og ta hensyn til det sårbare dyrelivet.

Det er andre måter å lære barn om naturen enn ved å ta dem med på jakt.  Man kan observere og fotografere dyr, studere spor og ta med seg minner og opplevelser fra en tur der man er gjest i naturen uten å ta liv.  Det kan gi gode opplevelser der barna lærer å ta vare på naturen og vise ærefrykt for livet, fremfor å lære at det er kjekt å ta liv.

Dyrevern og miljøvern henger sammen, liksom dyrevern og menneskevern er to sider av samme sak. Den dokumenterte sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker viser at det er all grunn til å begynne tidlig og skape gode holdninger til dyr hos den oppvoksende generasjon. Det vil hele samfunnet tjene på.

Kilde:

1) Hurt an animal, hurt a child:

https://mg.co.za/article/2010-11-30-hurt-an-animal-a-child

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s