Jakt på arter i tilbakegang

hare.jpeg

Rundt en halv million dyr skytes hvert år under høstjakta. Introjakt og økt tilrettelegging for jakt skal få flere ut på jakt og lokke en større andel førstegangsjegere til å ta del i jakta.

Dette øker presset på arter som fra før er under sterkt press og som gjennom flere år har vist betydelig tilbakegang.

Rødlista arter jaktes fortsatt

Lirype og fjellrype er oppført på Norsk rødliste som nær truet.  For lirype viser det landsdekkende nettverket for overvåking av hekkefugl, TOV-E, en bestandsnedgang på 55 prosent for perioden 2007-2014, og for fjellrype en nedgang på 50 prosent for samme periode.  For orrfugl indikeres det en nedgang på 30 prosent for perioden 2007-2013, og for storfugl en nedgang på 10 prosent for perioden 2007-2014. 1)

Ærfugl og svartand er også oppført på Norsk rødliste som nær truet, men jaktes fortsatt. Statens naturoppsyn meldte i 2020 at antall ærfugl i Ytre Oslofjord er halvert. 2) En rapport fra SEAPOP i 2015 peker på at ærfuglen er i sterk tilbakegang, spesielt på strekningen fra Midt-Norge til Lofoten, og det samme er overvintringsbestandene av ærfugl og havelle. 3)  I Norge er bestanden av svartand i tilbakegang og er estimert til kun 635-1255 par. 4)

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) inviterer til introjakt – arrangerte jaktturer med guide, for å få flere ut på jakt. De guida jaktturene retter seg blant annet mot hare, som i likhet med rype, ærfugl og svartand er klassifisert på Norsk rødliste som nær truet.  Jaktutbyttet på hare i Norge har falt fra ca. 125.000 i 1990 til ca. 15.500 i 2013-2014 (www.ssb.no).  Det antas at nedgangen i harebestanden er på minst 15 prosent de siste 10 år. 5)

Når det jobbes iherdig for å rekruttere flere til å jakte på arter i tilbakegang, vitner det om en kortsiktig strategi, der man forsyner seg mens det ennå er noe å ta av, uten tanke for dyrene og de langsiktige konsekvensene for artene og økosystemet som de er del av.

Dette er i strid med lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven), som sier dette:

Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd.

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.

Skadeskyting

Omfanget av skadeskyting av småvilt har vært gjenstand for flere undersøkelser. Undersøkelsene viser andelen dyr som har overlevd skadeskytingen, og sier ingenting om andelen dyr som har dødd i dagene eller ukene etter skadeskytingen.

Danske undersøkelser

I perioden 1990 til 1996 ble det av danske miljømyndigheter undersøkt andelen haglbærere i kortnebbgås, grågås, ærfugl, kvinand, rev, hare og rådyr. Det ble påvist hagl i kroppen hos 36 prosent av voksne kortnebbgjess, 32 prosent av grågjessene, 34 prosent av ærfuglene, 14 prosent av kvinendene, 25 prosent av revene, 8 prosent av harene og 5 prosent av rådyrene.

Andelen skadeskutte fugler sank de neste årene. I 2009 og 2011 hadde 22 prosent av eldre kortnebbgjess hagl i kroppen. I 2011 hadde 22 prosent av ærfuglhunnene hagl i kroppen, selv om antallet skutte ærfugl hadde sunket med 50 prosent etter 1997.  I 2011 ble 418 ærfuglhunner undersøkt i forbindelse med utbrudd av fuglekolera. Av disse hadde 26,3 prosent hagl i kroppen. 6-9)

Norske undersøkelser

Røntgenfotografering av 94 ærfugler som døde av sult våren 2020 og ble samlet inn i Vestfold, Telemark, Agder og Østfold, viste at hver sjuende fugl – 14 prosent – var skadeskutt. 10)

I en Bacheloroppgave fra Høgskolen i Hedmark gjengir Simon Larsen og Dagfinn Nybakk sine resultater fra harejakt på Sørøya i Finnmark.  Harene ble skutt med rifle og deretter CT scannet. De fant at 16-25 prosent av harene hadde hagl i kroppen. 11)

Også NJFF har undersøkt omfanget av skadeskyting på småvilt.

I 2016 ble det ved tre dagers fangst med kanon-nett fanget 351 kortnebbgjess. Røntgenfotografering viste 4 prosent hagl i kroppen hos ungfugler som bare hadde opplevd en jaktsesong, og 18 prosent hagl i kroppen hos eldre fugler. Dette var et svakt fall i forhold til 2015, hvor det ved en lignende fangst ble funnet hagl i kroppen hos 6 prosent av de unge og 19 prosent av de eldre fuglene. Dette var en nedgang i forhold til 1990-tallet, da det ble funnet hagl i 25 prosent av de unge og 36 prosent av de eldre fuglene. 12)

Mange grunner til å være kritisk til jakt

Det er mange grunner til å stille kritiske spørsmål ved jakta, både i forhold til bestandssituasjonen for artene som jaktes, økologiske hensyn og ikke minst hensynet til individene. Det er grunn til å spørre om det er rett at en mindretallsgruppe (under 3 prosent av befolkningen er aktive jegere) får drive sin hobby på bekostning av arter i tilbakegang og lidelser og død for hundretusener av dyr, og en natur som blir stadig fattigere for liv for fellesskapet.

Vi er midt i en natur- og klimakrise, der arter utryddes tusen ganger raskere enn det som er normalt.  Naturen blir stadig fattigere på liv, mens rekreasjonsjakta fortsetter på arter i tilbakegang. Dette må stoppes. Det haster med å snu det egennyttige synet på dyr og natur. 

Kilder:

1) Artsdatabanken/Rødliste 2015:

https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/47963

2) Undersøkelse av ærfuglbestanden i Ytre Oslofjorden, 2020:

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/jakt-pa-aerfugl-fortsetter-i-minst-to-ar-til-1.14910949

3) SEAPOP 2015: Bestandene av havelle og ærfugl går tilbake

http://www.seapop.no/no/nyheter/2017/01-03-artikkel-Bestandene-av-havelle-og-arfugl-tilbake.html

4) NOF 2016: Nye jakttider tar ikke rødlista på alvor:

https://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1798

5) Artsdatabanken/rødliste 2015. Nedgang i harebestanden:

https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/47963

6) Temarapport fra DMU 1996/8 Anskydning av vilt:

http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_temarapporter/rapporter/87-7772-286-8.pdf

7) Faglig rapport fra DMU nr 284 1999 Anskydning av vilt:

http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/fr284.pdf

8) Faglig rapport fra DMU, nr. 569 Anskydning af vildt Konklusioner på undersøgelser 1997-2005:

http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR569.PDF

9) Andskydning av vildt. Nye undersøgelser 2008-2011 Teknisk rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi 2011:

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/67979/Anskydning_Undersoegelser_2008-11%20.pdf

10) Undersøkelser av døde ærfugl i Norge, 2020:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/skadeskutt-for-de-sultet-i-hjel-1.1762352

11) HØGSKOLEN I HEDMARK OPPDRAGSRAPPORT NR. 1 – 2006 Norges Jeger- og Fiskerforbunds Testjegerprosjekt (Gundersen,H , Rindal B. I., Brainerd S):

http://www.njff.no/jakt/Last%20nedsider%20for%20jakt%20skyting%20og%20hund/Last%20ned%20skyting/Testjegerprosjektet%20-%20komplett%20rapport.pdf#search=Testjegerprosjektet

Småviltprosjektet 2011 Sluttrapport fra NJFF i Møre og Romsdal:

http://www.xn--jegeropplring-cgb.no/Dokumenter%20og%20filer%20Jegeroppl%C3%A6ring/Sm%C3%A5viltprosjektet%20sluttrapport.pdf

Riflejakt som jaktform på hare (Lepus timidus) og omfanget av skadeskytning med haglegevær på hare (Lepus timidus) (Larsen, S. og Nybakk, D.) Bacheloroppgave i utmarksforvaltning Høgskolen i Hedmark:

http://brahttps://dyrenesrett.com/ge.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/216810/Larsen%20og%20Nybakk.pdf?sequence=1

12) NJFF: Skadeskyting av kortnebbgås:

https://www.njff.no/fylkeslag/nord-trondelag/Sider/fra-6-til-4–viser-en-positiv-nedgang.aspx

En kommentar om “Jakt på arter i tilbakegang

  1. Helt forkastelig holdning til det lille som er igjen av naturlig flora og fauna.
    Og at de til og med får av mine surt ervervede skattekroner gjennom støtte fra Storsamfunnet for å drive lobbyvirksomhet for lystmord!

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s