Dyr har egenverdi

cropped-logoDyrenes Rett er navnet på tidligere Dyrenes Røst – en  organisasjon som ble til i forbindelse med kampen mot myndighetenes nedslakting av villrein i Nordfjella i 2017/2018, som et tiltak mot skrantesyke.  Helikopter og snøscootere ble tatt i bruk for å skyte ned villrein i den verste kjente masseslakten av ville dyr i Norge. 

Dyrenes Rett kjemper for alle dyrs rettigheter, for toleranse og respekt for dyr og aksept for deres naturlige adferd og næringssøk. Det er daglig saker som viser hvor lavt dyrene verdsettes som individer, hvor liten vekt som legges på deres livsønske og rett til liv, og hvor stor urett som gjøres mot dem i mange sammenhenger.

Blant sakene som er prioriterte er å endre en altfor liberal skadefellingspraksis som innebærer at mange dyr drepes i yngletiden, få bort skuddpremie og øke toleransen for dyrs rett til å leve i naturen og i nærmiljøet. En annen viktig oppgave er å stoppe uetiske tiltak mot dyr som respons på smittestoff i naturen – som nedslakting av ville dyr eller innesperring av tamme dyr. Det jobbes i forhold til politikere og myndigheter for å styrke lovverket for dyr, øke dyrs rettsvern og på alle områder i samfunnet ta større hensyn til dyr og deres egenverdi.

Dyrevelferdsloven slår fast at «dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker». Dette må få betydning for hvordan vi betrakter og behandler dyr i alle sammenhenger.

Kampen for dyrene krever innsats hver dag året rundt. Vi håper at dere vil være med oss i denne kampen. Sammen kan vi bli en sterkere stemme for dyrene.

“Know that the same spark of life that is within you, is within all of our animal friends, the desire to live is the same within all of us.”

― Rai Aren, Secret of the Sands


Dyrenes Rett ∗ Org.nr. 919952776 ∗ E-post: dyrenes.rost@gmail.com ∗ Kontonummer: 1506.33.34283